زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

Bizarre facts about newborns

واقعیت‌های عجیب در مورد نوزادان


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: جدیدترین اخبار, سبک زندگی, صفحه اصلی, مطالب پیشنهادی, مهمترین اخبار
 • دوشنبه, 20 فروردین 1397
 • نوزاد
  QR Code For: واقعیت‌های عجیب در مورد نوزادان
  Getty Images
 • به اشتراک بگذارید:

 • – They can’t taste salt

  – آنها نمی‌توانند طعم نمک را حس کنند

  Babies are born with a well-developed sense of taste, but not for salt. Studies show that babies can’t taste salt until they’re about four months old.

  نوزادان با یک حس چشایی بسیار تکامل‌یافته به دنیا می‌آیند اما نه برای نمک. تحقیقات نشان می‌دهد که نوزادان تا حدود چهار ماهگی نمی‌توانند طعم نمک را بچشند.

  They can taste other flavors as well as adults can, especially sweet, bitter, and sour flavors.

  آنها می‌توانند طعم‌های دیگر را مانند افراد بالغ حس کنند، به خصوص طعم‌های شیرین، تلخ و ترش.

  نوزاد

  ISTOCK/SKHOWARD

  – They cry… but don’t shed tears

  – آنها گریه می‌کنند… اما اشک نمی‌ریزند

  Newborns cry an awful lot, but they can’t shed tears: they don’t have functional tear ducts until they’re between three and twelve weeks old.

  نوزادان خیلی زیاد گریه می‌کنند اما نمی‌توانند اشک بریزند: آنها تا قبل از سه تا 12 هفتگی، مجرای اشک فعالی ندارند.

  They can, however, produce “basal tears,” the non-emotional tears we produce constantly to keep our eyes moist.

  اما آنها می‌توانند «اشک پایه‌» تولید کنند، اشکی غیر احساسی که ما دائماً برای مرطوب نگه داشتن چشم تولید می‌کنیم.

  نوزاد

  ISTOCK/NUSTOCK

  – They have no kneecaps

  – آنها کاسه زانو ندارند

  If you X-ray a baby’s legs, you likely won’t see anything where the kneecaps should be, or if you do, it’ll just be small, smudgy spots.

  اگر با اشعه ایکس از پاهای یک نوزاد عکس بگیرید، احتمالاً جایی که کاسه زانو باید قرار داشته باشد، هیچ چیزی نخواهید دید یا اگر ببینید، صرفاً نقاط کوچک و محوی خواهد بود.

  The reason is that all bones start off as cartilage, and they harden, or ossify, over time.

  دلیل آن این است که همه استخوان‌ها در ابتدا غضروف هستند و به مرور زمان سخت می‌شوند یا تبدیل به استخوان می‌شوند.

  Kneecaps take an especially long time to form (from three to five years) and because cartilage doesn’t show up on X-rays, babies appear to have no kneecaps.

  خصوصاً شکل گرفتن کاسه زانو زمان زیادی می‌برد (سه تا پنج سال) و از آنجایی که غضروف در عکس‌های گرفته شده توسط اشعه ایکس ظاهر نمی‌شود، اینطور به نظر می‌رسد که نوزادان کاسه زانو ندارند.

  نوزاد

  ISTOCK/GIANLIGUORI

  – They have more bones than adults do

  – آنها بیشتر از افراد بالغ استخوان دارند

  Way more: about 300, compared to our paltry 206. Some of a baby’s separate bones fuse together into single bones in the months and years after birth.

  بسیار بیشتر: حدود 300 تا در مقایسه با 206 استخوان اندک ما. بعضی از استخوان‌های مجزای نوزادان در ماه‌ها و سال‌های بعد از تولد با هم یکی می‌شوند.

  نوزاد

  ISTOCK/DARRYA

  – They can remember what they tasted in utero

  – آنها می‌توانند آنچه قبل از تولد چشیدند را به یاد بیاورند  

  As we told you earlier, newborn babies cannot taste salt, but they can taste other flavors while they’re still in the womb, starting from about four or five months into pregnancy.

  همانطور که قبلاً به شما گفتیم، نوزادان تازه متولد‌‌ شده نمی‌توانند طعم نمک را حس کنند اما می‌توانند طعم‌های دیگر را از چهار تا پنج ماه پس از بارداری، وقتی هنوز در رحم هستند، حس کنند.

  If a pregnant mom eats a lot of garlicky foods, for example, the baby will taste that in her amniotic fluid in the womb, and will have a good chance of being drawn to garlic-flavored foods after birth.

  برای مثال، اگر مادر باردار مواد غذایی سیردار زیادی بخورد، نوزاد طعم آن را در مایع آمنیوتیک او در رحم حس خواهد کرد و احتمالش زیاد خواهد بود که بعد از تولد به مواد غذایی با طعم سیر تمایل پیدا کند.

  نوزاد

  ISTOCK/IVANJEKIC

  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Reader’s Digest

   
  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

 • مجتمع فنی تهران