زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

The story of the $20 bill

داستان اسکناس 20 دلاری


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: سبک زندگی, صفحه اصلی, مطالب پیشنهادی
 • شنبه, 04 آذر 1396
 • ارزش
  QR Code For: داستان اسکناس 20 دلاری
  iStock
 • به اشتراک بگذارید:

 • A popular speaker started off a seminar by holding up a $20 bill. A crowd of 200 had gathered to hear him speak. He asked, “Who would like this $20 bill?”

  یک سخنران محبوب سمینار خود را با در دست گرفتن یک اسکناس 20 دلاری آغاز کرد. جمعیتی 200 نفره برای شنیدن سخنرانی او جمع شده بودند. او پرسید: «چه کسی این اسکناس 20 دلاری را می‌خواهد؟»

  Two hundred hands went up.

  دویست دست بالا رفت.

  He said, “I am going to give this $20 to one of you but first, let me do this.” He crumpled the bill up.

  او گفت: «من این 20 دلاری را به یکی از شما خواهم داد اما اول اجازه بدهید این کار را انجام بدهم.» او اسکناس را مچاله کرد.

  He then asked, “Who still wants it?”

  سپس پرسید: «چه کسی هنوز آن را می‌خواهد؟»

  All of the participants raised their hands again.

  همه شرکت‌کنندگان دوباره دستشان را بلند کردند.

  ارزش

  Adobe Stock

  He replied, “Well, what if I do this?” Then he dropped the bill on the ground and stomped on it with his shoes.

  او پاسخ داد: «خُب، اگر این کار را بکنم چی؟» سپس اسکناس را روی زمین انداخت و با کفش‌هایش روی آن کوبید.

  He picked it up after a few seconds, and showed it to the crowd. The bill was all crumpled and dirty.

  بعد از چند ثانیه آن را بلند کرد و به جمعیت نشان داد. کل اسکناس مچاله و کثیف بود.

  “Now who still wants it?”

  «حالا چه کسی هنوز آن را می‌خواهد؟»

  All the hands went up again.

  همه دست‌ها دوباره بالا رفت.

  Then he said, “My friends, I just taught you a very important lesson. No matter what I did to the money, you still wanted it because it did not decrease in value. It was still worth $20. Sometimes life crumples us and grinds us into the dirt. We make bad decisions or make mistakes. We feel worthless. But no matter what has happened or what will happen, you will never lose your value. You are special – Don’t ever forget it!”

  او سپس گفت: «دوستانِ من، من همین الان درس بسیار مهمی را به شما یاد دادم. صرف‌نظر از اینکه من چه کاری را با پول انجام دادم، شما هنوز آن را می‌خواستید چرا که ارزش آن کاهش پیدا نکرد. هنوز 20 دلار ارزش داشت. گاهی اوقات زندگی ما را مچاله می‌کند و ما را به خاک می‌کشد. تصمیم‌های بدی می‌گیریم یا اشتباه می‌کنیم. احساس بی‌ارزشی می‌کنیم. اما صرف‌نظر از اینکه چه اتفاقی افتاده است یا چه اتفاقی خواهد افتاد، هرگز ارزشتان را از دست نخواهید داد. شما خاص هستید – هیچ‌وقت این را فراموش نکنید!»


  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Livin3
  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

 • مجتمع فنی تهران