زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

10 tips for successful goal setting

10 توصیه برای هدف‌گذاری موفق


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: سبک زندگی, صفحه اصلی, کسب و کار, مطالب پیشنهادی
 • پنج شنبه, 25 آبان 1396
 • هدف
  QR Code For: 10 توصیه برای هدف‌گذاری موفق
  Bigstock
 • به اشتراک بگذارید:

 • 1- Your most important goals must be yours.

  1- مهم‌ترین اهداف شما باید مال خودتان باشد.

  Not your spouse’s. Not your child’s. Not your employer’s. Yours. When you let other people determine your definition of success, you’re sabotaging your own future.

  نه مال همسرتان. نه مال فرزندتان. نه مال کارفرمای شما. مال خودتان. وقتی به افراد دیگر اجازه می‌دهید تعریف شما از موفقیت را تعیین کنند، دارید آینده خودتان را خراب می‌کنید.

  2- Your goals must mean something to you.

  2- اهداف‌تان باید معنایی برای شما داشته باشد.

  When you write down your goals, you must ask yourself, “What’s really important to me? What am I prepared to sacrifice to make this happen?”

  وقتی اهداف‌تان را می‌نویسید، باید از خودتان بپرسید: «چه چیزی واقعاً برای من مهم است؟ من حاضر هستم چه چیزی را قربانی کنم تا این اتفاق بیفتد؟»

  Your reasons for charting a new course of action give you the drive and energy to get up every day.

  دلایل شما برای ترسیم یک روال جدید، به شما برای هر روز بیدار شدن از خواب، انگیزه و انرژی می‌دهد.

  هدف

  Getty Images

  3- Your goals must be specific and measurable.

  3- اهداف شما باید مشخص و قابل اندازه‌گیری باشد.

  Vague generalizations and wishy-washy statements aren’t good enough. You must set specific goals.

  کلی‌گویی‌های مبهم و حرف‌های غیرقاطع به اندازه کافی خوب نیستند. شما باید اهداف مشخصی را تعیین کنید.

  4- Your goals must be flexible.

  4- اهداف شما باید انعطاف‌پذیر باشد.

  A flexible plan keeps you from feeling suffocated and allows you to take advantage of opportunities that come your way.

  یک برنامه انعطاف‌پذیر مانع از این می‌شود که شما احساس خفگی کنید و این امکان را برای شما فراهم می‌آورد که از فرصت‌هایی که در مسیرتان قرار می‌گیرند، استفاده کنید.

  هدف

  Shutterstock

  5- Your goals must be challenging and exciting.

  5- اهداف شما باید چالش ‌برانگیز و هیجان‌انگیز باشد.

  Force yourself to jump out of your comfort zone to acquire both energy and edge.

  خودتان را مجبور کنید تا از حیطه آسایش خود بیرون بپرید تا هم انرژی و هم برتری به دست بیاورید.

  6- Your goals must be in alignment with your values.

  6- اهداف شما باید در راستای ارزش‌های شما باشد.

  When you set a goal that contradicts your values, something inside will twinge. Pay attention.

  وقتی هدفی را تعیین می‌کنید که با ارزش‌های شما در تناقض است، چیزی درون شما تیر خواهد کشید. حواس‌تان باشد.

  هدف

  vision.org

  7- Your goals must be well-balanced.

  7- اهداف شما باید متعادل باشد.

  Include areas in your plan that allow time to relax and have fun.

  بخش‌هایی را در برنامه‌تان بگنجانید که زمانی را برای استراحت کردن و تفریح فراهم می‌کند.

  8- Your goals must be realistic.

  8- اهداف شما باید واقع‌گرایانه باشد.

  Think big but be realistic. If you’re very short, you will probably never become an international basketball star. Also allow yourself time to reach your goals.

  بزرگ فکر کنید اما واقع‌گرا باشید. اگر خیلی کوتاه‌قد هستید، احتمالاً هرگز به یک ستاره بسکتبال بین‌المللی تبدیل نخواهید شد. همچنین به خودتان برای رسیدن به اهداف‌تان زمان بدهید.

  هدف

  Getty Images

  9- Your goals must include contribution to others.

  9- اهداف شما باید شامل کمک به دیگران باشد.

  Unfortunately, many people get so wrapped up in pursuing their goals that they don’t have time in their lives to help others. Build this into your goals program.

  متأسفانه افراد بسیاری انقدر سرگرم دنبال کردن اهداف‌شان می‌شوند که در زندگی‌هایشان برای کمک به دیگران، وقت ندارند. این را در برنامه اهداف‌تان بگنجانید.

  10- Your goals need to be supported.

  10- اهداف شما باید مورد حمایت قرار بگیرند.

  Share your dreams with some trustworthy people to create a web of support and also hold yourself accountable to your goals.

  رویاهای‌تان را با چند فرد قابل اعتماد به اشتراک بگذارید تا یک شبکه حمایتی ایجاد کنید و همچنین خودتان را در برابر اهداف‌تان مسئول بدانید.

  هدف

  LinkedIn

  Here are some key questions that you should ask yourself:

  اینها چند سوال کلیدی است که باید از خودتان بپرسید:

  هدف

  123rf

  What do I want to do?

  من می‌خواهم چه کاری انجام بدهم؟

  What do I want to have?

  من می‌خواهم چه چیزی داشته باشم؟

  Where do I want to go?

  من می‌خواهم به کجا بروم؟

  What contribution do I want to make?

  من می‌خواهم چه کمکی انجام دهم؟

  هدف

  iStock

  What do I want to learn?

  من می‌خواهم چه چیزی یاد بگیرم؟

  Who do I want to meet and spend my time with?

  من می‌خواهم چه افرادی را ملاقات کنم و وقتم را با چه افرادی بگذرانم؟

  How much money do I want to earn, save, and invest?

  من می‌خواهم چقدر پول به دست بیاورم، پس‌انداز کنم و سرمایه‌گذاری کنم؟

  What will I do for fun and optimum health?

  من برای تفریح و سلامتی مطلوب چه کاری انجام خواهم داد؟


  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Success 
  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

 • مجتمع فنی تهران