زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

10 things happy people do differently

10 کاری که افراد شاد به طرز متفاوتی انجام می‌دهند


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: سبک زندگی, صفحه اصلی, مطالب پیشنهادی
 • پنج شنبه, 18 آبان 1396
 • افراد شاد
  QR Code For: 10 کاری که افراد شاد به طرز متفاوتی انجام می‌دهند
 • به اشتراک بگذارید:

 • Happiness is a mindset, and if you’re looking to improve your ability to achieve happiness, then check out these 10 things happy people do differently.

  شادی یک طرز فکر است و اگر به دنبال افزایش توانایی خود برای رسیدن به شادی هستید، در این صورت به این 10 کاری توجه کنید که افراد شاد به طرز متفاوتی انجام می‌دهند.

  افراد شاد

  Shutterstock

  1- Happy people create balance in their lives.

  1- افراد شاد در زندگی‌شان تعادل ایجاد می‌کنند.

  Happy people have balanced lives. This means they make time for all the things that are important to them, whether it’s family, friends, career, health, etc.

  افراد شاد زندگی‌های متعادلی دارند. این به این معنی است که آنها زمانی را برای چیزهایی که برای آنها مهم است اختصاص می‌دهند، چه خانواده باشد، چه دوستان، چه کار، چه سلامتی و غیره.

  2- Happy people abide by the golden rule.

  2- افراد شاد از قانون طلایی پیروی می‌کنند.

  You must have heard the saying, “Do unto others as you would have them do to you.”

  حتماً این گفته را شنیده‌اید: «با دیگران چنان رفتار کن که می‌پسندی با تو رفتار کنند.»

  Happy people truly embody this principle. They treat others with respect, and they get treated this way (most of the time) in return.

  افراد شاد حقیقتاً مظهر این اصل هستند. آنها با دیگران با احترام رفتار می‌کنند و متقابلاً (بیشتر اوقات) این چنین با آنها رفتار می‌شود.

  سپاسگزاری افراد شاد

  iStock

  3- Happy people don’t sweat the small stuff.

  3- افراد شاد به خاطر چیزهای کوچک نگران نمی‌شوند.

  One of the biggest things happy people do differently compared to unhappy people is they do not dwell on unimportant issues.  

  یکی از بزرگ‌ترین چیزهایی که افراد شاد در مقایسه با افراد غمگین به طرز متفاوتی انجام می‌دهند این است که آنها ذهن‌شان را درگیر مسائل بی‌اهمیت نمی‌کنند.

  Bad things happen to good people sometimes. Happy people realize this, take matters in stride, and move on.

  چیزهای بد گاهی اوقات برای انسان‌های خوب اتفاق می‌افتد. افراد شاد این را درک می‌کنند، نمی‌گذراند چنین مسائلی آنها را ناراحت کند و به کارشان ادامه می‌دهند.

  4- Happy people take responsibility for their actions.

  4- افراد شاد مسئولیت کارهای‌ خود را بر عهده می‌گیرند.  

  Happy people aren’t perfect, and they’re well aware of that. When they screw up, they admit it. They recognize their faults and try to improve.

  افراد شاد کامل نیستند و از این موضوع به خوبی آگاه هستند. وقتی خراب می‌کنند، به آن اعتراف می‌کنند. آنها متوجه اشتباهاتشان هستند و سعی می‌کنند بهتر شوند.

  Unhappy people tend to blame others and always find an excuse why things aren’t going their way.

  افراد غمگین تمایل دارند دیگران را مقصر بدانند و همیشه بهانه‌ای را برای اینکه چرا کارها طبق میل آنها پیش نمی‌رود، پیدا می‌کنند.

  افراد شاد

  iStock

  5- Happy people surround themselves with other happy people.

  5- افراد شاد انسان‌های شاد دیگر را دور خود جمع می‌کنند.

  One distinctive characteristic of happy people is they tend to hang out with other happy people. Unhappy people gravitate toward those who share their negative sentiments.

  یکی از ویژگی‌های متمایزکننده افراد شاد این است که آنها تمایل دارند با افراد شاد دیگر معاشرت کنند. افراد غمگین به سمت افرادی جذب می‌شوند که همان احساسات منفی آنها را دارند.

  6- Happy people are honest with themselves and others.

  6- افراد شاد با خودشان و دیگران صادق هستند.

  People who are happy often exhibit the virtues of honesty and trustworthiness. They would rather give you candid feedback, even when the truth hurts, and they expect the same in return.

  افرادی که شاد هستند اغلب خصایل نیک صداقت و قابل‌ اعتماد بودن را از خود نشان می‌دهند. آنها ترجیح می‌دهند به شما بازخورد صادقانه ارائه دهند حتی اگر حقیقت ناراحت‌کننده باشد و متقابلاً چنین انتظاری دارند.

  افراد شاد

  iStock

  7- Happy people show signs of happiness.

  7- افراد شاد نشانه‌های شادی را بروز می‌دهند.

  Think about your happiest friends. Chances are, the mental image you form is of them smiling, laughing, and appearing genuinely happy. On the flip side, those who aren’t happy usually look the part.

  به شادترین دوستان خود فکر کنید. احتمالاً تصویر ذهنی‌ای که خلق می‌کنید این است که آنها در حال لبخند زدن و خندیدن هستند و حقیقتاً خوشحال به نظر می‌رسند. از طرف دیگر، ظاهر افرادی که خوشحال نیستند معمولاً متناسب با وضعیت‌شان است.

  8- Happy people are passionate.

  8- افراد شاد پرشور هستند.

  Happy people have found what they’re looking for, and they spend their time doing what they love.

  افراد شاد دریافته‌اند که به دنبال چه چیزی هستند و زمان‌شان را صرف انجام کاری می‌کنند که عاشق آن هستند.

  سپاسگزاری افراد شاد

  centraldental.com

  9- Happy people see challenges as opportunities.

  9- افراد شاد چالش‌ها را فرصت می‌بینند.

  Folks who are happy accept challenges and use them as opportunities to learn and grow. They turn negatives into positives and make the best out of seemingly bad situations.

  افرادی که شاد هستند، چالش‌ها را می‌پذیرند و از آنها به عنوان فرصتی برای یادگیری و رشد استفاده می‌کنند. آنها چیزهای منفی را به چیزهای مثبت تبدیل می‌کنند و از موقعیت‌های به ظاهر بد نهایت استفاده را می‌برند.

  They don’t dwell on things that are out of their control; rather, they seek solutions and creative ways of overcoming obstacles.

  آنها ذهن‌شان را درگیر چیزهایی که خارج از کنترل‌شان است نمی‌کنند؛ در عوض، به دنبال راه‌حل و راه‌هایی خلاقانه برای غلبه بر مشکلات هستند.

  10- Happy people live in the present.

  10- افراد شاد در زمان حال زندگی می‌کنند.

  While unhappy people tend to think about the past and worry about the future, happy people live in the moment.

  در حالی که افراد غمگین تمایل دارند به گذشته فکر کنند و در مورد آینده نگران باشند، افراد شاد در زمان حال زندگی می‌کنند.

  افراد شاد

  Shutterstock

  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Lifehack 
  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

 • مجتمع فنی تهران