زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

8 things you should include in your business plan

8 چیزی که باید در طرح کسب و کارتان بگنجانید


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: صفحه اصلی, کسب و کار, مطالب پیشنهادی
 • شنبه, 13 آبان 1396
 • طرح کسب و کار business plan
  QR Code For: 8 چیزی که باید در طرح کسب و کارتان بگنجانید
  businessnewsdaily.com
 • به اشتراک بگذارید:

 • For everything in life, you need a plan, right? The same can be said for business. Every business, whether a startup or a full-fledged, profitable organization, needs a business plan.

  برای هر چیزی در زندگی به برنامه نیاز دارید، درسته؟ این در مورد کسب و کار هم صدق می‌کند. هر کسب و کاری، چه یک استارتاپ چه یک سازمان تکامل یافته و سودآور، به طرح کسب و کار نیاز دارد.

  Here are the key elements of a winning business plan:

  اینها عناصر اصلی یک طرح کسب و کار برنده هستند:

  طرح کسب و کار business plan

  Getty Images

  1- Executive summary

  1- خلاصه اجرایی

  An executive summary is a one- or two-page summary of your entire business plan. It’s often easier to write the executive summary after you’ve finalized all the details within your plan.

  خلاصه اجرایی یک خلاصه یک یا دو صفحه‌ای از کل طرح کسب و کار شماست. اغلب نوشتن خلاصه اجرایی بعد از اینکه تمام جزئیات را درون طرح خود نهایی کرده‌اید، آسان‌تر است.

  2- Business description

  2- شرح کسب و کار

  In your business description, you need to include various aspects of your services, the history of your field and current happenings, your personal goals, elements that add to your success and the ownership of your company.

  در شرح کسب و کارتان باید جنبه‌های مختلف خدمات خود، تاریخچه حوزه خود و اتفاقات جاری، اهداف شخصی خود، عناصری که به موفقیت شما می‌افزایند و مالکیت شرکت خود را بگنجانید.

  This section is the backbone of your business plan and will set the stage for the information that need to be included in the rest of the plan.

  این بخش مهم‌ترین بخش طرح کسب و کار شماست و زمینه را برای اطلاعاتی که باید در بقیه طرح گنجانده شود، فراهم خواهد کرد.

  طرح کسب و کار business plan

  iStock

  3- Products and services

  3- محصولات و خدمات

  Everyone has a product or service that they are offering to a prospective client. You should be able to describe what it is that you are selling as well as identify what makes your product or service unique.

  هر کسی محصول یا خدماتی دارد که در حال ارائه آن به یک مشتری احتمالی است. شما باید بتوانید چیزی که دارید می‌فروشید را توصیف کنید و همچنین تعیین کنید چه چیزی محصول یا خدمات شما را منحصر به فرد می‌کند.

  4- Sales and marketing

  4- فروش و بازاریابی

  This section is very important because it gives you a window into your industry, the state of the market, and general costs, and also affords you an opportunity to distinguish yourself from competitors.

  این بخش بسیار مهم است چرا که پنجره‌ای را به سوی صنعت شما، وضعیت بازار و هزینه‌های عمومی باز می‌کند و همچنین فرصتی را برای شما فراهم می‌آورد تا خود را از رقبا متمایز کنید.

  طرح کسب و کار business plan

  Adobe Stock

  5- Operations

  5- عملیات

  This purpose of this section is to help you outline the more administrative side of your business, including how you operate, where your office is located, your staff or assistant, equipment, overhead and other expenses, legal relationships, your network of suppliers and credit policies.

  هدف این بخش این است که به شما کمک کند طرح کلی بخش اجرایی‌تر کسب و کارتان را بکشید، از جمله اینکه چطور فعالیت می‌کنید، دفتر شما کجا قرار دارد، کارمندان یا دستیار شما، تجهیزات، هزینه‌های جاری و سایر مخارج، روابط حقوقی، شبکه تأمین‌کنندگان شما و سیاست‌های اعتباری.

  6- Management team

  6- تیم مدیریت

  If you have a few advisers or people who help you to manage your business, this is where you mention their involvement and capacity.

  اگر چند مشاور یا افرادی را دارید که به شما کمک می‌کنند کسب و کارتان را مدیریت کنید، اینجا جایی است که مشارکت و سِمَت آنها را ذکر می‌کنید.

  طرح کسب و کار business plan

  Getty Images

  7- Development

  7- توسعه

  This is where you can dream a bit. Not everything in this section is based upon pure fact. Project into the future and think big.

  اینجا جایی است که می‌توانید کمی رویاپردازی کنید. همه چیز در این بخش بر اساس واقعیت محض نیست. افکار خود را به آینده معطوف کنید و بزرگ بیندیشید.

  Development is a necessary part of business to remain competitive, so be sure to spend a significant amount of time when writing this part of your plan.

  توسعه، بخش ضروری کسب و کار برای رقابت‌پذیر بودن است بنابراین مطمئن شوید که هنگام نوشتن این بخش از طرح‌تان، زمان قابل‌توجهی را صرف می‌کنید.

  8- Financial summary

  8- خلاصه مالی

  Now, back to reality! You need to provide a record of your financial dealings and investments and explain how you came to the position you are in today.

  حالا به واقعیت برمی‌گردیم! شما باید گزارشی از معاملات مالی و سرمایه‌گذاری‌های خود ارائه دهید و توضیح دهید چطور به جایگاهی که اکنون در آن قرار دارید، رسیدید.

  With some flexibility, you can project how your company will be operating and assess your financial status, including the overall financial health of your business and your cash flow.

   با کمی انعطاف پذیری، می‌توانید پیش‌بینی کنید شرکت‌تان چطور عمل خواهد کرد و وضعیت مالی خود از جمله سلامت کلی کسب و کارتان و گردش پول نقد خود را ارزیابی کنید.

  طرح کسب و کار business plan

  strategyfreaks.com

  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Entrepreneur 
  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

 • مجتمع فنی تهران