زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

Amazing benefits of gratitude

فواید شگفت‌انگیز سپاسگزاری


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: سبک زندگی, صفحه اصلی, مطالب پیشنهادی
 • جمعه, 12 آبان 1396
 • سپاسگزاری Grateful
  QR Code For: فواید شگفت‌انگیز سپاسگزاری
  yoga.com
 • به اشتراک بگذارید:

 • Expressing gratitude is one of the fastest ways to improve your life. Here are 8 amazing things that will happen when you start to show gratitude.

  سپاسگزاری کردن یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای بهبود زندگی شماست. اینها 8 چیز شگفت‌انگیزی است که وقتی شروع به سپاسگزاری کردن می‌کنید، رخ خواهد داد.

  سپاسگزاری

  Pinterest

  1- You will sleep better.

  1- بهتر خواهید خوابید.

  If you are not grateful in your life, you may struggle to sleep at night because you feel discontent. However, you can fix this problem by practicing gratitude.

  اگر در زندگی‌تان قدرشناس نیستید، احتمالاً شب‌ها برای خوابیدن کلنجار می‌روید چرا که احساس نارضایتی می‌کنید. اما می‌توانید این مشکل را با تمرین سپاسگزاری حل کنید.

  Thinking about the things that you are grateful for will improve your quality of sleep. You will also sleep for longer and feel better rested when you wake up.

  فکر کردن به چیزهایی که قدرشناس آنها هستید، کیفیت خواب شما را بهبود خواهد بخشید. شما همچنین برای مدت بیشتری خواهید خوابید و وقتی بیدار می‌شوید، احساس خواهید کرد که بهتر استراحت کرده‌اید.

  2- You will be less stressed out.

  2- کمتر مضطرب خواهید بود.

  Stress and being ungrateful go hand in hand. Research has shown that people who are grateful in life experience less stress. Your outlook is more important than anything else.

  استرس و قدرشناس نبودن به یکدیگر مرتبط هستند. تحقیقات نشان داده است که افرادی که در زندگی قدرشناس هستند، استرس کمتری را تجربه می‌کنند. نگرش شما بیشتر از هر چیز دیگری اهمیت دارد.

  سپاسگزاری

  Shutterstock

  3- Your health will improve.

  3- سلامتی شما افزایش خواهد یافت.

  Do your body a favor by being grateful. Practicing gratitude doesn’t just alter your mind – it even affects your body.

  با قدرشناس بودن لطفی را در حق جسم خود انجام دهید. تمرین سپاسگزاری تنها ذهن شما را تغییر نمی‌دهد – حتی بر جسم شما تأثیر می‌گذارد.

  Researchers have found a link between gratitude and lower blood pressure, as well as fewer aches and pains and a stronger immune system. Grateful people even have healthier hearts!

  تحقیقات پیوندی را بین سپاسگزاری و فشار خون پایین‌تر و همچنین درد و ناراحتی کمتر و سیستم ایمنی قوی‌تر نشان داده است. افراد قدرشناس حتی قلب‌های سالم‌تری دارند!

  4- You will have better relationships.

  4- روابط بهتری خواهید داشت.

  It makes sense that the most grateful people are often the most popular. Saying “thank you” and appreciating kind gestures makes people want to form a relationship with you.

  منطقی به نظر می‌رسد که قدرشناس‌ترین افراد اغلب محبوب‌ترین‌ها هستند. گفتن «متشکرم» و قدردانی از حرکات محبت‌آمیز باعث می‌شود افراد بخواهند با شما ارتباط برقرار کنند.

  سپاسگزاری

  iStock

  5- You will have more energy.

  5- انرژی بیشتری خواهید داشت.

  Being aware of the things that you are grateful for may actually help you to achieve your dreams and goals.

  آگاه بودن از چیزهایی که قدرشناس آنها هستید ممکن است واقعاً به شما کمک کند به رویاها و اهداف‌تان برسید.

  When you start being thankful, you see every small bit of progress that you make, and it motivates you to keep going.

  وقتی شروع به قدرشناس بودن می‌کنید، هر پیشرفت کوچکی که می‌کنید را می‌بینید و این کار برای ادامه دادن به شما انگیزه می‌دهد.

  6- You will manage pain better.

  6- رنج را بهتر مدیریت خواهید کرد.

  Gratitude helps you to maintain a positive outlook, which in turn helps you to manage your stress and stay mentally strong even during the hardest times.

  سپاسگزاری به شما کمک می‌کند تا نگرش مثبتی را حفظ کنید که به نوبه خود به شما کمک می‌کند استرس خود را مدیریت کنید و حتی در سخت‌ترین دوران‌، از نظر ذهنی قوی بمانید.

  gratitude stressسپاسگزاری

  LinkedIn

  7- You will improve your leadership skills.

  7- مهارت‌های رهبری خود را افزایش خواهید داد.

  Do you lead and manage people during your work day? If so, being grateful at work will make you a better leader. Grateful leaders motivate their employees to work better.

  آیا شما طی روز کاری‌تان افراد را رهبری و مدیریت می‌کنید؟ اگر اینطور است، قدرشناس بودن در محل کار، شما را به رهبر بهتری تبدیل خواهد کرد. رهبران قدرشناس به کارمندان خود انگیزه می‌دهند تا بهتر کار کنند.

  8- You will have more self-confidence.

  8- اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت.

  Lots of studies have shown a link between gratitude and higher levels of self-confidence.

  مطالعات بسیاری پیوندی را بین سپاسگزاری و سطح بالاتر اعتماد به نفس نشان داده است.

  Some studies found that being grateful reduces social comparisons, so you are more likely to be happy with your own life instead of comparing yourself to others.

  برخی از مطالعات دریافتند که قدرشناس بودن مقایسه‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد بنابراین بیشتر احتمال دارد که شما به جای مقایسه کردن خودتان با دیگران، از زندگی خودتان راضی باشید.

  Instead of feeling jealous of other successful people, focus on your own achievements and successes so that you can have a happier life.

  به جای اینکه نسبت به افراد موفق دیگر احساس حسادت کنید، روی دستاوردها و موفقیت‌های خودتان تمرکز کنید تا بتوانید زندگی شادتری داشته باشید.

  سپاسگزاری

  centraldental.com

  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Lifehack 
  تیم زبانگو 835 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

 • مجتمع فنی تهران