زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

5 daily habits of highly successful people

5 عادت روزانه افراد بسیار موفق


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: سبک زندگی, صفحه اصلی, مطالب پیشنهادی
 • چهارشنبه, 10 آبان 1396
 • موفقیت
  QR Code For: 5 عادت روزانه افراد بسیار موفق
 • به اشتراک بگذارید:

 • Bad habits can grow into a lifestyle that takes you away from the things you want to do, while good habits can help you create a life that’s full of action and accomplishment.

  عادت‌های بد می‌توانند به سبک زندگی‌ای تبدیل شوند که شما را از چیزهایی که می‌خواهید انجام دهید، دور می‌کند در حالی که عادت‌های خوب می‌توانند به شما کمک کنند تا زندگی‌ای را خلق کنید که پر از فعالیت و دستاورد است.

  Here are five daily habits of highly successful people – habits you can adopt to create the life you truly want to live:

  اینها پنج عادت روزانه افراد بسیار موفق است – عادت‌هایی که شما می‌توانید اتخاذ کنید تا زندگی‌ای که واقعاً می‌خواهید سپری کنید را خلق کنید:

  موفقیت

  Adobe Stock

  1- Successful people plan out their day the night before.

  1- افراد موفق روز خود را از شب قبل برنامه‌ریزی می‌کنند.

  It’s easy to get off track when you don’t have a plan. Without planning, you wake up not knowing what you want to accomplish.

  وقتی برنامه ندارید، خارج شدن از مسیر، آسان است. بدون برنامه‌ریزی، بیدار می‌شوید در حالی که نمی‌دانید می‌خواهید چه کاری را به انجام برسانید.

  موفقیت

  projectlifemastery.com

  2- Successful people read books to get inspired.

  2- افراد موفق کتاب می‌خوانند تا الهام بگیرند.

  Reading is an essential element in success. Forming a daily reading habit will expand your knowledge and help you on your journey to success.

  مطالعه عنصری ضروری برای موفقیت است. شکل دادن عادت مطالعه روزانه، دانش شما را افزایش خواهد داد و به شما در مسیرتان به سوی موفقیت کمک خواهد کرد.

  موفقیت

  Shutterstock

  3- Successful people make their health a priority.

  3- افراد موفق سلامتی خود را در اولویت قرار می‌دهند.

  What you eat and how much you exercise affects every area of your life. Successful people use their exercise as a time to clear their head. They also make smart food choices.

  آنچه می‌خورید و میزانی که ورزش می‌کنید، بر همه‌ی بخش‌های زندگی شما تأثیر می‌گذارد. افراد موفق از ورزش خود به عنوان زمانی برای تمدد اعصاب خود استفاده می‌کنند. آنها همچنین انتخاب‌های غذایی هوشمندانه‌ انجام می‌دهند.

  موفقیت

  iStock

  4- Successful people don’t get distracted by what other people do.

  4- افراد موفق تمرکزشان را با آنچه دیگران انجام می‌دهند، از دست نمی‌دهند.

  Other people’s journeys to success can be inspiring, and you can learn so much about their mistakes and victories.

  مسیرهای سایر افراد به سوی موفقیت می‌تواند الهام‌بخش باشد و شما می‌توانید چیزهای زیادی را در مورد اشتباهات و پیروزی‌های آنها یاد بگیرید.

  But if you start comparing your progress to theirs, instead of using their stories as inspiration, you may feel jealous, stressed, unworthy.

  اما اگر به جای استفاده از داستان آنها به عنوان منبع الهام، شروع به مقایسه کردن پیشرفت خودتان با آنها کنید، ممکن است احساس حسادت، اضطراب و بی‌ارزشی کنید.

  موفقیت

  Getty Images

  5- Successful people live each day as if it were the last day.

  5- افراد موفق هر روز را چنان سپری می‌کنند که انگار آخرین روز است.

  Life is short, and there’s no guarantee as to when it will end. Successful people live each day as if it were their last day and make the most out of each moment.

   زندگی کوتاه است و هیچ تضمینی در مورد این وجود ندارد که چه زمانی به پایان خواهد رسید. افراد موفق هر روز را چنان سپری می‌کنند که انگار روز آخرشان است و از هر لحظه نهایت استفاده را می‌برند.

  موفقیت

  thetwocities.com

  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Success 
  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

 • مجتمع فنی تهران