زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

16 interesting facts about Chinese billionaire Jack Ma

16 واقعیت جالب در مورد جک ما، میلیاردر چینی


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: صفحه اصلی, کسب و کار, مطالب پیشنهادی
 • شنبه, 04 آذر 1396
 • جک ما Jack Ma
  QR Code For: 16 واقعیت جالب در مورد جک ما، میلیاردر چینی
  Getty Images
 • به اشتراک بگذارید:

 • As someone who rose from being rejected from Harvard 10 times to becoming the second-richest man in China, Jack Ma’s rags to riches story is inspiring.

  داستان از فرش به عرش رسیدن «جک ما» به عنوان کسی که از 10 بار رد شدن از هاروارد به دومین مرد ثروتمند چین تبدیل شد، الهام‌بخش است.

  Through persistence, he built the e-commerce giant Alibaba, which is one of the most successful companies in the world.

  با سرسختی، او غول تجارت الکترونیک «علی بابا» را تأسیس کرد که یکی از موفق‌ترین شرکت‌ها در جهان است.

  Here are 16 interesting facts about Ma you probably didn’t know.

  اینها 16 واقعیت جالب در مورد «ما» است که احتمالاً نمی‌دانستید.

  جک ما - Jack ma

  Getty Images

  1- He wasn’t a great student. He actually failed multiple times in school.

  1- او دانش‌آموز خوبی نبود. در واقع چندین بار در مدرسه مردود شد.

  2- He began learning English when he was 12. Every morning for eight years, he would ride his bike 40 minutes to a hotel in Hangzhou, where he would volunteer as a tourist guide for visitors just to practice English.

  2- وقتی 12 ساله بود، شروع به یادگیری زبان انگلیسی کرد. هر روز صبح به مدت هشت سال، مسیری 40 دقیقه‌ای را تا هتلی در هانگژو با دوچرخه طی می‌کرد که در آن به عنوان راهنمای گردشگران داوطلب می‌شد تا فقط انگلیسی تمرین کند.

  3- His real name is Ma Yun. The nickname “Jack” was given to him by a tourist.

  3- اسم واقعی او «ما یون» است. لقب «جک» توسط یک گردشگر به او داده شد.

  4- He was rejected from Harvard University 10 times. It usually takes only one rejection for someone to give up on getting into Harvard, but this wasn’t the case for Ma.

  4- او 10 بار از دانشگاه هاروارد رد شد. معمولاً یک بار عدم پذیرش برای یک فرد کافی است تا دست از ورود به هاروارد بردارد اما در مورد «ما» اینطور نبود.

  جک ما - Jack ma

  Getty Images

  5- After graduating from Hangzhou Normal University, Ma applied for 30 different jobs, and he got rejected from each one.

  5- بعد از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه تربیت معلم هانگژو، «ما» برای 30 شغل مختلف درخواست داد و در هیچ یک از آنها پذیرفته نشد.

  6- One of the 30 jobs Ma applied for after he graduated from college was a position at the fast food chain KFC. Out of a pool of 24 applicants, KFC hired 23 – and the one person who didn’t get a job was Ma.

  6- یکی از 30 شغلی که «ما» بعد از فارغ‌التحصیل شدن از دانشکده برای آن درخواست داد، سمَتی در فست فود زنجیره‌ای کی‌اف‌سی بود. از مجموع 24 متقاضی، کی‌اف‌سی 23 نفر را استخدام کرد – و آن یک نفری که آن شغل را به دست نیاورد، «ما» بود.

  7- In 1995, while on assignment as an interpreter in Seattle, a friend showed him the internet for the first time.

  7- در سال 1995 در حالی که به عنوان مترجم شفاهی در سیاتل مشغول انجام وظیفه بود، یک دوست برای اولین بار اینترنت را به او نشان داد.

  8- During that same trip, which was his first time in the U.S., Ma was assigned to go to Malibu, Calif., to collect debt from an American businessman on behalf of a friend. The businessman locked Ma in his home and threatened him with a handgun.

  8- طی همان سفر که اولین باری بود که او به آمریکا می‌رفت، به «ما» مأموریت داده شد تا به ملیبو کالیفرنیا برود تا از طرف یک دوست، بدهی‌ای را از یک تاجر آمریکایی بگیرد. آن تاجر «ما» را در خانه‌اش زندانی کرد و او را با تفنگ دستی تهدید کرد.

  جک ما - Jack ma

  Getty Images

  9- His first entrepreneurial attempt ended in failure. After borrowing $2,000 from friends to launch China Pages in an attempt to popularize the internet in China, Ma’s business didn’t quite go as planned.

  9- اولین تلاش کارآفرینانه او به شکست منجر شد. در تلاش برای رواج دادن اینترنت در چین، بعد از قرض گرفتن 2000 دلار از دوستان برای راه‌اندازی China Pages، کسب و کار «ما» کاملاً طبق برنامه پیش نرفت.

  10- By 1999, Ma was on to his next idea for bringing the internet to China, and he had raised $60,000 from 18 friends to launch his e-commerce platform for small- and medium-sized businesses. Through a videotaped meeting that took place in his small apartment in Hangzhou, Ma introduced Alibaba.

  10- در سال 1999، «ما» به سراغ ایده بعدی خود برای آوردن اینترنت به چین رفت و برای راه‌اندازی بستر تجارت الکترونیک خود برای کسب و کارهای کوچک و متوسط، 60000 دلار از 18 دوست جمع کرده بود. از طریق یک جلسه ضبط شده به صورت ویدیویی که در آپارتمان کوچک او در هانگژو برگزار شد، «ما» علی بابا را معرفی کرد.

  11- Ma got the name Alibaba from the folktale series One Thousand and One Nights. He was inspired by the story of Ali Baba, who was poor and came across an abundant treasure.

  11- «ما» نام علی بابا را از مجموعه قصه‌های عامیانه «هزار و یک شب» برداشت. او از داستان علی بابا الهام گرفته بود که فقیر بود و اتفاقی گنج عظیمی را پیدا کرد.

  12- Alibaba’s $25 billion initial public offering (IPO) in 2014 broke records for the largest IPO in history, beating both Facebook and Visa.

  12- عرضه اولیه سهام علی بابا در سال 2014 با 25 میلیارد دلار رکورد بزرگ‌ترین عرضه اولیه سهام در تاریخ را شکست و گوی سبقت را هم از فیس‌بوک و هم از ویزا ربود.

  جک ما - Jack ma

  Getty Images

  13- Ma has admitted that he actually doesn’t know much about technology, despite owning one of the most successful tech companies in the world.

  13- «ما» اعتراف کرده است که با وجود داشتن یکی از موفق‌ترین شرکت‌های تکنولوژی در جهان، در مورد تکنولوژی چیز زیادی نمی‌داند.

  14- As of September 14, 2017, Ma is the second-richest man in China, according to Forbes. He has a net worth of $39 billion.

  14- به گفته فوربز، از 14 سپتامبر سال 2017، «ما» دومین فرد ثروتمند در چین است. ارزش خالص دارایی‌های او 39 میلیارد دلار است.

  15- He stepped down as Alibaba’s CEO at the age of 48 because he felt he was too old.

  15- او در 48 سالگی از سمت خود به عنوان مدیرعامل علی بابا کناره‌گیری کرد چرا که احساس می‌کرد خیلی پیر است.

  16- Since he stepped down as Alibaba’s CEO in 2013, he’s devoted much of his time and money to social causes.

  16- از وقتی در سال 2013 از سمت خود به عنوان مدیرعامل علی بابا کناره‌گیری کرد، بخش زیادی از وقت و پول خود را به اهداف اجتماعی اختصاص داده است.

  جک ما - Jack ma

  Getty Images

  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Entrepreneur, Business Insider 
  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

 • مجتمع فنی تهران