زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

10 ways to shine in your dream job interview

10 روش برای درخشیدن در مصاحبه شغلی رویایی‌تان


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: سبک زندگی, صفحه اصلی, کسب و کار, مطالب پیشنهادی
 • سه شنبه, 11 مهر 1396
 • QR Code For: 10 روش برای درخشیدن در مصاحبه شغلی رویایی‌تان
  Getty Images  
 • به اشتراک بگذارید:

 • 1- Practice potential questions before the interview

  1- سوال‌های احتمالی را قبل از مصاحبه تمرین کنید

  The internet is awash with potential questions from job interviews, from the most common job interview questions to the most peculiar. Take some time to practice answering these questions, written and out loud.

  اینترنت پر است از سوال‌های احتمالی از مصاحبه‌های شغلی، از متداول‌ترین سوال‌های مصاحبه شغلی گرفته تا غیرعادی‌ترین‌ها. کمی وقت بگذارید تا این سوال‌ها را به صورت کتبی و با صدای بلند پاسخ دهید.

  alternatives.ie

  2- Be punctual, presentable, and well organized

  2- وقت‌شناس، آراسته و بسیار منظم باشید

  The interview process is not only about how you answer the questions. The process gives the interviewer a chance to view you and how you present yourself.

  فرآیند مصاحبه فقط مربوط به این نیست که شما چطور به سوال‌ها پاسخ می‌دهید. این فرآیند به مصاحبه‌کننده این فرصت را می‌دهد تا شما و اینکه چطور خودتان را ارائه می‌کنید را بررسی کند.

  Therefore, it is important to be on time! Dress appropriately for the interview, showing that you realize the importance of the interview.

  بنابراین، سر وقت رسیدن مهم است! برای مصاحبه به طرز مناسبی لباس بپوشید و نشان دهید که اهمیت مصاحبه را درک می‌کنید.

  Getty Images

  3- Have a compelling story to tell

  3- داستان جالبی برای تعریف کردن داشته باشید

  The best interviewee is a person who can describe themselves well and in a variety of ways, interspersing their description of their skills with stories and examples. Interviewers do not want to be bombarded with data and figures.

  بهترین مصاحبه شونده کسی است که می‌تواند خودش را به خوبی و به شیوه‌های متنوعی توصیف کند و توصیف مهارت‌هایش را در داستان و مثال بگنجاند. مصاحبه‌کننده‌ها نمی‌خواهند با داده‌ها و ارقام بمباران شوند.

  centraldental.com

  4- Study that industry well

  4- آن صنعت را خوب بررسی کنید

  Try to gather as much information as you can on your potential employer and their strategic goals, special projects, and new developments.

  سعی کنید تا جایی که می‌توانید در مورد کارفرمای احتمالی خود و اهداف استراتژیک، پروژه‌های خاص و پیشرفت‌های جدید آنها اطلاعات جمع‌آوری کنید.

  And then bring the information you have gathered with you to the job interview (preferably in a nice portfolio) and wow the interviewer with your preparedness.

  و بعد اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده‌اید را با خودتان به مصاحبه شغلی بیاورید (ترجیحاً در یک پوشه زیبا) و مصاحبه‌کننده را با آمادگی خود شگفت‌زده کنید.

  Shutterstock

  5- Know how you can contribute

  5- بدانید که چطور می‌توانید کمک کنید

  It is important to go into your dream job interview with a proper idea and assessment of how you plan to contribute to the company.

  مهم است که با ایده و ارزیابی مناسبی در مورد اینکه چطور قصد دارید به این شرکت کمک کنید به مصاحبه بروید.

  iStock

  6- Have a professional online presence

  6- حضور آنلاین حرفه‌ای داشته باشید

  Today, an online presence is more important than ever before! Clean up your current social media accounts and tweak privacy settings to properly manage your online image.

  امروزه، حضور آنلاین مهم‌تر از همیشه است! اکانت‌های فعلی شبکه‌های اجتماعی خود را مرتب کنید و تغییراتی جزئی در تنظیمات حریم خصوصی ایجاد کنید تا وجهه آنلاین خود را به درستی مدیریت کنید.

  ProCon.org

  7- Be honest

  7- صادق باشید

  Be honest about how you have handled previous work situations, personal problems on the job, why you were fired, and anything else that the interviewer might ask.

  در مورد اینکه چطور شرایط کاری گذشته را مدیریت کرد‌ه‌اید، مشکلات شخصی در محل کار، اینکه چرا اخراج شدید و هر چیز دیگری که ممکن است مصاحبه‌کننده بپرسد، صادق باشید.

  Business News Daily

  8- Know your strengths and weaknesses

  8- نقاط قوت و نقاط ضعف خود را بشناسید

  Shine at your dream job interview not only by knowing your strengths and weaknesses, but having a plan in place to improve in all these areas.

  نه تنها با دانستن نقاط قوت و نقاط ضعف خود بلکه با داشتن برنامه‌ای در درست برای بهتر شدن در تمامی این زمینه‌ها، در مصاحبه شغلی رویایی خود بدرخشید.

  Quora

  9- Ask the right questions

  9- سوال‌های مناسب بپرسید

  Asking questions at the beginning of the interview allows you to tweak your future responses, adding in key phrases that show you possess all the qualities the position seeks.

  سوال پرسیدن در آغاز مصاحبه این امکان را به شما می‌دهد که تغییرات جزئی‌ای در پاسخ‌های آینده خود ایجاد کنید و عبارات کلیدی‌ای را اضافه کنید که نشان می‌دهد شما تمام ویژگی‌هایی که این سِمَت می‌طلبد را دارید.

  Adobe Stock

  10- Send a thank-you note

  10- یادداشت تشکر بنویسید

  With a thank-you note, not only do you express your sincere gratitude for the opportunity to interview for your dream job, but also you remind the interviewer of who you are. Out of sight, out of mind?

  با یک یادداشت تشکر نه تنها قدردانی صادقانه خودتان را به خاطر فرصت مصاحبه برای شغل رویایی‌تان ابراز می‌کنید بلکه همچنین به مصاحبه‌شونده یادآوری می‌کنید که چه کسی هستید. از دل برود همان که از دیده برفت؟

  A Better Interview

  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Lifehack
  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

 • مجتمع فنی تهران