زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

7 questions you should ask yourself when making a decision

7 سوالی که باید هنگام تصمیم‌گیری از خودتان بپرسید


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: سبک زندگی, صفحه اصلی, مطالب پیشنهادی
 • یکشنبه, 09 مهر 1396
 • تصمیم
  QR Code For: 7 سوالی که باید هنگام تصمیم‌گیری از خودتان بپرسید
  Squarespace
 • به اشتراک بگذارید:

 • 1- If I don’t do this now, will I regret it?

  1- اگر الان این کار را انجام ندهم، پشیمان خواهم شد؟  

  It is sensible to consider the long-term implications of any decisions you make. But it is equally important to consider what might happen if you don’t do something.

  عاقلانه است که پیامدهای بلندمدت هر تصمیمی که می‌گیرید را در نظر بگیرید. اما به همان اندازه مهم است که در نظر بگیرید اگر کاری را انجام ندهید، چه اتفاقی ممکن است بیفتد.

  Don’t let important opportunities pass you by. Ask yourself what you may gain, or lose, in the long term.

  اجازه ندهید فرصت‌های مهم از کنار شما عبور کنند. از خودتان بپرسید که در بلندمدت ممکن است چه چیزی را به دست بیاورید یا از دست بدهید.

  تصمیم

  iStock

  2- What am I afraid of?

  2- من از چه چیزی می‌ترسم؟

  People often get stuck with decisions because they are scared of what will happen if they make a choice. Some people are afraid of failure, but others are scared of success.

  افراد اغلب در تصمیم‌گیری گیر می‌کنند چرا که از آنچه در صورت انتخاب کردن اتفاق خواهد افتاد، می‌ترسند. برخی افراد از شکست می‌ترسند اما برخی دیگر از موفقیت می‌ترسند.

  Ask yourself whether fear is going to make this decision, or you are, when facing a tough decision in life.

  هنگام مواجه شدن با یک تصمیم سخت در زندگی، از خودتان بپرسید که آیا ترس این تصمیم را خواهد گرفت یا شما.

  تصمیم

  Squarespace

  3- What does my heart say?

  3- احساسم چه می‌گوید؟

  Put aside convention, unwanted advice, and judgments from others, and ask yourself if this is something that you really want.

  عرف، توصیه‌های ناخواسته و قضاوت‌های دیگران را کنار بگذارید و از خودتان بپرسید آیا این چیزی است که واقعاً می‌خواهید.

  تصمیم

  Shutterstock

  4- What am I really doing this for?

  4- من واقعاً دارم این کار را برای چه چیزی انجام می‌دهم؟

  The wisest decisions you can make are those that keep the end in mind. If your end goal is stability and raising a family, then making the big decision to buy a house, for example, might be a good choice.

  هوشمندانه‌ترین تصمیم‌هایی که می‌توانید بگیرید آنهایی هستند که پایان کار را مد نظر قرار می‌دهند. اگر هدف نهایی شما ثبات و چرخاندن یک خانواده است پس برای مثال، گرفتن تصمیم بزرگ خانه خریدن ممکن است انتخاب خوبی باشد.

  However, if you have goals such as seeing as much of the world as possible, purchasing a home might not fit in with your aims.

  اما اگر اهدافی مثل دیدن هر چه بیشتر دنیا دارید، خانه خریدن ممکن است با اهداف شما جور در نیاید.

  Have your goals clearly in mind when making big decisions.

  هنگام گرفتن تصمیم‌های بزرگ، اهدافتان را به صورت مشخص در ذهن داشته باشید.

  iStock

  5- Who am I really doing this for?

  5- من واقعاً دارم این کار را برای چه کسی انجام می‌دهم؟

  It is always important to have others’ interests in mind when making a decision, but you shouldn’t always sacrifice your own needs and desires to please another person.

  مد نظر داشتن منافع دیگران هنگام تصمیم‌گیری همیشه مهم است اما نباید همیشه نیازها و آرزوهای خودتان را برای راضی کردن فرد دیگری قربانی کنید.

  Take a balanced look at how your choices will benefit you as well as others when facing a tough decision in life.

  هنگام مواجه شدن با یک تصمیم سخت در زندگی، نگاهی متعادل به این بیندازید که انتخاب‌های شما چطور به شما و همچنین دیگران سود خواهد رساند.

  Getty Images

  6- Will I like myself after this decision?

  6- آیا بعد از این تصمیم خودم را دوست خواهم داشت؟

  Consider how you will feel about yourself for making this choice, whenever you have to make a tough decision in life.

  هر وقت که مجبور هستید تصمیم سختی در زندگی بگیرید، در نظر بگیرید که با این انتخاب، در مورد خودتان چه احساسی خواهید داشت؟

  Shutterstock

  7- Can I accept the consequences of my decision?

  7- آیا می‌توانم عواقب تصمیمم را بپذیرم؟

  Think things through and see whether you will be able to accept the consequences of your decision.

  به عواقب کارها فکر کنید و ببینید که آیا قادر خواهید بود عواقب تصمیم‌تان را بپذیرید.

  familysecuritymatters.org


  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Lifehack 
  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

 • مجتمع فنی تهران