زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

30 ways to practice self-love

30 راه برای تمرین عشق‌ورزی به خود


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: سبک زندگی, صفحه اصلی, مطالب پیشنهادی
 • چهارشنبه, 05 مهر 1396
 • QR Code For: 30 راه برای تمرین عشق‌ورزی به خود
  healthyplace.com
 • به اشتراک بگذارید:

 • 1- Start each day by telling yourself something really positive.

  1- هر روز را با گفتن چیزی واقعاً مثبت به خودتان آغاز کنید.

  2- Feed your body with food and drink that nourishes it and makes it thrive.

  2- به جسم‌تان غذاها و نوشیدنی‌هایی را بدهید که به آن قوت می‌دهد و باعث رشد آن می‌شود.

  3- Move that gorgeous body of yours every single day and learn to love the skin you’re in.

  3- آن بدن زیبای خود را هر روز حرکت دهید و یاد بگیرید عاشق جسم‌تان باشید.

  4- Don’t believe everything you think. There is a critic inside of us trying to keep us small.

  4- هر چیزی را که به آن فکر می‌کنید، باور نکنید. منتقدی درون ما وجود دارد که سعی می‌کند ما را کوچک نگه دارد.

  5- Surround yourself with people who love and encourage you.

  5- افرادی که عاشق آنها هستید و شما را تشویق می‌کنند را دور خود جمع کنید.

  Shutterstock

  6- Stop the comparisons.

  6- دست از مقایسه بردارید.

  7- End all toxic relationships.

  7- به همه روابط مسموم پایان دهید.

  8- Celebrate your wins no matter how big or small.

  8- پیروزی‌های خود را جشن بگیرید، هر چقدر بزرگ یا کوچک باشند.

  9- Step outside of your comfort zone and try something new.

  9- از حیطه آسایش خود خارج شوید و چیز جدیدی را امتحان کنید.

  10- Embrace and love the things that make you different.

  10- چیزهایی که شما را متفاوت می‌کنند را بپذیرید و عاشق آنها باشید.

  Shutterstock

  11- Realize that beauty cannot be defined.

  11- درک کنید که زیبایی قابل تعریف نیست.

  12- Take time out to calm your mind every day.

  12- هر روز زمانی را برای آرام کردن ذهن‌تان اختصاص دهید.

  13- Follow your passion.

  13- علاقه شدید خود را دنبال کنید.

  14- Be patient but persistent.

  14- صبور اما مصرّ باشید.

  15- Be mindful of what you think, feel, and want.

  15- حواس‌تان به آنچه فکر می‌کنید، احساس می‌کنید و می‌خواهید، باشد.

  sharingpositiveenergy.com

  16- Treat others with love and respect.

  16- با دیگران با عشق و احترام رفتار کنید.

  17- Find something to be grateful for every day.

  17- هر روز چیزی را برای سپاسگزار بودن پیدا کنید.

  18- Reach out to family, friends, or whomever you need to help you through the tough times.

  18- به سراغ خانواده، دوستان یا هر کسی بروید که نیاز دارید طی دوران سخت به شما کمک کند.

  19- Learn to say no.

  19- نه گفتن را یاد بگیرید.

  20- Forgive yourself.

  20- خودتان را ببخشید.

  theodysseyonline.com

  21- Write your thoughts down.

  21- اندیشه‌های خود را یادداشت کنید.

  22- Think about the wonderful things that are happening in your life right now, what your big dreams are, and how you can make them a reality.

  22- در مورد چیزهای فوق‌العاده‌ای که همین حالا دارند در زندگی شما رخ می‌دهند، رویاهای بزرگ‌تان و اینکه چطور می‌توانید آنها را به واقعیت تبدیل کنید، فکر کنید.

  23- Give up the need for approval from others.

  23- از نیاز به تأیید دیگران دست بردارید.

  24- Be realistic.

  24- واقع‌گرا باشید.

  25- Get creative and express yourself in whatever way you like.

  25- خلاق شوید و خودتان را به هر شیوه‌ای که دوست دارید، ابراز کنید.

  freeimageslive.co.uk

  26- Let go of past trauma and wounds.

  26- آسیب‌های روحی و زخم‌های گذشته را رها کنید.

  27- Find your happy place. Go to that place when you are going through hard times, or imagine yourself being there.

  27- مکانی که در آن احساس شادی می‌کنید را پیدا کنید. زمانی که دوران سختی را تجربه می‌کنید به آنجا بروید یا تصور کنید آنجا هستید.

  28- The next time you are feeling happy and on top of the world make a list of your best qualities and accomplishments.

  28- دفعه بعد که احساس شادی می‌کنید و حسابی خوشحال هستید، فهرستی از بهترین خصوصیات و دستاوردهایتان تهیه کنید.

  29- Get in touch with your inner dialogue. If it’s not loving, encouraging, and supportive, it’s time to make a change.

  29- با گفتگوی درونی خود ارتباط برقرار کنید. اگر محبت‌آمیز، تشویق‌کننده و حمایت‌کننده نیست، وقت ایجاد یک تغییر است.

  30- Have fun! Get out there and do the things that light your fire. Enjoy them, enjoy being you, and enjoy your incredible life.

  30- لذت ببرید! بیرون بروید و کارهایی را انجام دهید که آتش وجود شما را شعله‌ور می‌کند. از آنها لذت ببرید، از خودتان بودن لذت ببرید و از زندگی باورنکردنی خود لذت ببرید.

  Shutterstock

  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Lifehack
  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

 • مجتمع فنی تهران