زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

5 ways to know if your idea is worth pursuing

5 راه برای دانستن اینکه آیا ایده شما ارزش دنبال کردن را دارد


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: صفحه اصلی, کسب و کار, مطالب پیشنهادی
 • یکشنبه, 02 مهر 1396
 • QR Code For: 5 راه برای دانستن اینکه آیا ایده شما ارزش دنبال کردن را دارد
  Getty Images
 • به اشتراک بگذارید:

 • 1- Create a minimum viable product (MVP)

  1- کمینه محصول پذیرفتنی (MVP) ایجاد کنید

  The very best way to find out if your idea is worth pursuing is to create a minimum viable product. A minimum viable product has only the most basic core features of your idea and nothing more.

  بهترین راه برای پی بردن به اینکه آیا ایده‌ شما ارزش دنبال کردن را دارد، ایجاد کمینه محصول پذیرفتنی است. کمینه محصول پذیرفتنی فقط ابتدایی‌ترین ویژگی‌های اصلی ایده شما را دارد و نه چیز بیشتری.

  Creating a minimum viable product allows you to get your idea out there in front of people to get valuable feedback without putting exorbitant amounts of time and money.

  ایجاد کمینه محصول پذیرفتنی به شما این امکان را می‌دهد که ایده‌تان را در مقابل افراد قرار دهید تا بدون صرف زمان و پول بسیار زیاد، بازخورد باارزش بگیرید.

  assets.pando.com

  2- Test it out

  2- آن را امتحان کنید

  Once you’ve got a minimum viable product out there it’s time to test it out!

  به محض اینکه کمینه محصول پذیرفتنی را بیرون دادید، وقت امتحان کردن آن است.

  Get people using it and use it yourself. Does it work? Can it be improved? How? Testing your idea and answering these big questions will help you decide if your idea is worth pursuing.

  افراد را متقاعد به استفاده از آن کنید و خودتان از آن استفاده کنید. آیا کار می‌کند؟ می‌تواند بهتر شود؟ چطور؟ امتحان کردن ایده‌تان و پاسخ دادن به این سوال‌های بزرگ به شما کمک خواهد کرد تصمیم بگیرید که آیا ایده‌تان ارزش دنبال کردن را دارد.

  lynda.com

  3- Seek feedback regularly

  3- به صورت منظم به دنبال بازخورد باشید  

  Seeking feedback is not something that happens just once in a testing phase.

  به دنبال بازخورد بودن چیزی نیست که فقط یک بار در مرحله آزمایش اتفاق بیفتد.

  Seeking feedback regularly while bringing your idea to life will help you find out if it’s worth pursuing every step along the way, and more importantly, if you’re on the right track.

  به دنبال بازخورد بودن به صورت منظم در حین اینکه ایده‌تان را به واقعیت تبدیل می‌کنید به شما کمک خواهد کرد تا در هر مرحله از مسیر به این پی ببرید که آیا ارزش دنبال کردن را دارد و مهم‌تر از آن اینکه آیا شما در مسیر درست هستید.

  Strategyzer

  4- Assess the level of passion in responses

  4- میزان اشتیاق در عکس‌العمل‌ها را ارزیابی کنید  

  To find out if your idea is worth pursuing, you need to assess how passionate the response is toward your idea.

  برای پی بردن به اینکه آیا ایده شما ارزش دنبال کردن را دارد، باید ارزیابی کنید که عکس‌العمل نسبت به ایده‌تان چقدر با اشتیاق همراه است.

  Passion is a predictor of success so start assessing it early on to find out whether your idea is worth pursuing and how the level of passion among users is changing over time.

  اشتیاق، پیش‌بینی‌کننده‌ موفقیت است بنابراین ارزیابی کردن آن را در مراحل اولیه آغاز کنید تا به این پی ببرید که آیا ایده‌تان ارزش دنبال کردن را دارد و اینکه میزان اشتیاق در میان کاربران چطور در طول زمان تغییر می‌کند.

  Google Plus

  5- Be excited in the early stages

  5- در مراحل اولیه هیجان‌زده باشید

  You’ll never know if your idea is worth pursuing if you don’t put your heart and soul into bringing your idea to fruition in the early stages.

  اگر در مراحل اولیه با دل و جان برای به ثمر رساندن ایده‌تان تلاش نکنید، هرگز متوجه نخواهید شد که آیا ایده‌تان ارزش دنبال کردن را دارد.

  Share your idea with others around you. Being excited, passionate, and committed in the early stages will give your idea the best chance of success and will help you find out if it’s worth pursuing further.

  ایده‌تان را با اطرافیان‌تان به اشتراک بگذارید. باانگیزه، مشتاق و متعهد بودن در مراحل اولیه به ایده‌ شما بهترین شانس موفقیت را خواهد داد و به شما کمک خواهد کرد به این پی ببرید که آیا ارزش پیگیری بیشتر را دارد.

  © LinkedIn

  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Lifehack 
  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

 • مجتمع فنی تهران