زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

9 habits that kill your motivation

9 عادتی که انگیزه شما را از بین می‌برد


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: سبک زندگی, صفحه اصلی, کسب و کار, مطالب پیشنهادی
 • شنبه, 01 مهر 1396
 • QR Code For: 9 عادتی که انگیزه شما را از بین می‌برد
  leadingresults.com
 • به اشتراک بگذارید:

 • 1- You desire to be perfect.

  1- شما آرزو دارید کامل باشید.

  Pursuing perfection is the quickest way to kill your motivation. Having something done is better than never finishing anything.

  به دنبال کمال بودن سریع‌ترین راه برای کُشتن انگیزه شماست. انجام دادن یک کار، بهتر از هرگز تمام نکردن هیچ کاری است.

  2- You compare yourself to others.

  2- شما خودتان را با دیگران مقایسه می‌کنید.

  Constantly comparing yourself to others is one of the easiest ways to lose motivation. Not only will you stop working, but you will also waste a ton of time. Instead of comparing yourself to others, find out what makes them so good at their jobs. 

  دائماً مقایسه کردن خودتان با دیگران یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای از دست دادن انگیزه است. نه تنها شما دست از کار خواهید کشید بلکه وقت زیادی را نیز تلف خواهید کرد. به جای مقایسه کردن خودتان با دیگران، کشف کنید چه چیزی باعث می‌شود آنها انقدر در کارشان خوب باشند.

  3- You don’t believe in yourself.

  3- شما به خودتان ایمان ندارید.

  If you don’t believe in yourself, who will? Stop wasting time and energy by tearing yourself down. 

  اگر شما به خودتان ایمان نداشته باشید، چه کسی خواهد داشت؟ از تلف کردن وقت و انرژی با تخریب کردن خودتان دست بردارید.

  Google Plus

  4- You multitask.

  4- شما چند کار را به صورت همزمان انجام می‌دهید.

  The best way to find motivation is to focus on the tasks you want to complete. If you have 100 projects going on at once, you won’t get anything done. So focus on what you want to accomplish and get started.

  بهترین راه برای انگیزه پیدا کردن تمرکز روی کارهایی است که می‌خواهید به انجام برسانید. اگر شما همزمان 100 پروژه در دست داشته باشید، هیچ کاری را انجام نخواهید داد. بنابراین روی آنچه می‌خواهید به اتمام برسانید تمرکز کنید و دست به کار شوید.

  5- You don’t have any goals.

  5- شما هیچ هدفی ندارید.

  If you don’t have goals, you won’t be motivated because you don’t know where you’re going. You need to figure out where you want to go, and then your goals will take you there. Not having goals is like trying to find a new restaurant without having an address.

  اگر شما هدف نداشته باشید، باانگیزه نخواهید بود چرا که نمی‌دانید دارید به کجا می‌روید. شما باید متوجه شوید به کجا می‌خواهید بروید و سپس اهداف‌تان شما را به آنجا خواهند برد. هدف نداشتن مثل تلاش برای پیدا کردن یک رستوران جدید بدون داشتن آدرس است.

  6- You don’t encourage yourself.

  6- شما خودتان را تشویق نمی‌کنید.

  By finding a way to encourage yourself, you will feel more motivated. Treat yourself the way you expect others to treat you.

  با پیدا کردن راهی برای تشویق کردن خودتان، باانگیزه‌تر خواهید شد. با خودتان همانطور رفتار کنید که انتظار دارید دیگران با شما رفتار کنند.

  123rf

  7- You forget to rest.

  7- شما فراموش می‌کنید استراحت کنید.

  Don’t forget sleep! You need to take time to recharge so you can have energy at work. 

  خواب را فراموش نکنید! شما باید برای تجدید قوا وقت بگذارید تا بتوانید سرِکار انرژی داشته باشید.

  8- You have trouble finding new ideas.

  8- شما در پیدا کردن ایده‌های جدید مشکل دارید.

  You need to enhance your motivation with new ideas. If motivation is gas, new ideas are the gas pump. By reading, thinking, and talking to others, you will discover new ideas.

  شما باید انگیزه‌تان را با ایده‌های جدید افزایش دهید. اگر انگیزه بنزین باشد، ایده‌های جدید، پمپ بنزین است. با مطالعه کردن، تفکر کردن و صحبت کردن با دیگران، ایده‌های جدیدی را کشف خواهید کرد.

  9- You get distracted.

  9- شما تمرکزتان را از دست می‌دهید.  

  A great way to focus is to schedule your time. If you need to work on a project, set aside time every day to work on it. 

  روشی عالی برای تمرکز کردن، برنامه‌ریزی وقت‌تان است. اگر باید روی یک پروژه کار کنید، هر روز زمانی را برای کار کردن روی آن اختصاص دهید.

  mobe.com

  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Lifehack 
  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

 • مجتمع فنی تهران