زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

Why we should stop comparing ourselves to others

چرا باید دست از مقایسه کردن خودمان با دیگران برداریم


 • 2 دیدگاه
 • دسته ها: سبک زندگی, صفحه اصلی, مطالب پیشنهادی
 • جمعه, 31 شهریور 1396
 • موفقیت مقایسه
  QR Code For: چرا باید دست از مقایسه کردن خودمان با دیگران برداریم
  Getty Images
 • به اشتراک بگذارید:

 • 1- Comparisons are always unfair. We typically compare the worst we know of ourselves to the best we presume about others.

  1- مقایسه‌ همیشه ناعادلانه است. ما معمولاً بدترین چیزهایی که در مورد خودمان می‌دانیم را با بهترین چیزهایی که در مورد دیگران فرض می‌کنیم، مقایسه می‌کنیم.

  2- Comparisons, by definition, require metrics. But only a fool believes every good thing can be counted or measured.

  2- مقایسه، بنا به تعریف خود، به معیار اندازه‌گیری نیاز دارد. اما فقط یک فرد نادان باور دارد که هر چیز خوبی می‌تواند شمرده یا سنجیده شود.

  3- Comparisons rob us of our precious time. We each have 86,400 seconds each day, and using even one second to compare yourself or your accomplishments to another is a waste of time.

  3- مقایسه ما را از وقت باارزش‌مان محروم می‌کند. هر کدام از ما 86400 ثانیه در روز داریم و استفاده از حتی یک ثانیه برای مقایسه کردن خودتان یا دستاوردهایتان با دیگری، اتلاف وقت است.

  thetwocities.com

  4- You are too unique to compare fairly. Your gifts, talents, successes, contributions and values are entirely unique to you and your purpose in this world and can never be properly compared to anyone else.

  4- شما انقدر منحصر به فرد هستید که نمی‌توانید عادلانه مقایسه شوید. نعمت‌ها، استعدادها، موفقیت‌ها، کمک‌ها و ارزش‌های شما کاملاً خاص خود شما و هدف شما در این جهان است و هرگز نمی‌تواند به درستی با شخص دیگری مقایسه شود.

  5- You have nothing to gain, but much to lose. For example: your pride, your dignity, your drive, and your passion.

  5– چیزی برای به دست آوردن ندارید اما چیزهای زیادی را از دست می‌دهید. مثلاً: غرورتان، شأن‌تان، انگیزه‌تان و اشتیاق‌تان را.

  6- There is no end to the possible number of comparisons. The habit can never be overcome by attaining success. There will always be something or someone else to focus on.

  6- هیچ پایانی برای تعداد مقایسه‌های ممکن وجود ندارد. نمی‌توان این عادت را با به دست آوردن موفقیت از بین برد. همیشه چیز یا شخص دیگری برای تمرکز کردن وجود خواهد داشت.

  iStock

  7- Comparison prevents us from focusing on ourselves. You can control one life – your own life. But when we constantly compare ourselves to others, we waste our precious energy focusing on other peoples’ lives.

  7- مقایسه مانع تمرکز ما روی خودمان می‌شود. شما می‌توانید یک زندگی را کنترل کنید – زندگی خودتان را. اما زمانی که ما دائماً خودمان را با دیگران مقایسه می‌کنیم، انرژی باارزش‌مان را با تمرکز کردن روی زندگی دیگران تلف می‌کنیم.

  8- Comparisons often result in resentment. Resentment towards others and towards ourselves.

  8- مقایسه اغلب به عصبانیت منجر می‌شود. عصبانیت نسبت به دیگران و نسبت به خودمان.

  9- Comparisons deprive us of joy. Comparisons add no value, meaning, or fulfillment to our lives. They only detract from it.

  9- مقایسه ما را از شادی محروم می‌کند. مقایسه هیچ ارزش، معنی یا رضایتی را به زندگی‌ ما اضافه نمی‌کند. فقط از آن می‌کاهد.

  123rf

  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Becoming Minimalist
  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

  2 دیدگاه برای چرا باید دست از مقایسه کردن خودمان با دیگران برداریم

  1. توحید میر هاشمی گفت:

   متن بسیار مفید و عالی بود.

   1. بسیار ممنون از پیام شما.

 • مجتمع فنی تهران