زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

7 effective ways to deal with criticism

7 روش مؤثر برای کنار آمدن با انتقاد


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: سبک زندگی, صفحه اصلی, مطالب پیشنهادی
 • سه شنبه, 14 شهریور 1396
 • QR Code For: 7 روش مؤثر برای کنار آمدن با انتقاد
  thinksymple.com
 • به اشتراک بگذارید:

 • 1- What can I learn from criticism?

  1- من می‌توانم چه چیزی از انتقاد یاد بگیرم؟

  Most criticism is based, at least in part, on some truths. Criticism may appear negative. But through criticism, we find the opportunity to learn and improve.

  بیشتر انتقادها حداقل تا حدودی بر اساس یک سری حقایق هستند. انتقاد ممکن است منفی به نظر برسد. اما از طریق انتقاد، ما فرصت یادگیری و بهتر شدن را پیدا می‌کنیم.

  © iStock

  2- Respond to the suggestions not the tone of the criticism.

  2- به پیشنهادها پاسخ دهید نه لحن انتقاد.

  We need to separate the criticism from the style of criticism. Even if people speak in a tone of anger, we should try to detach their emotion from the useful suggestions which lie underneath.

  ما باید انتقاد را از شیوه انتقاد جدا کنیم. حتی اگر افراد با لحن عصبانی صحبت کنند، ما باید سعی کنیم که احساس آنها را از پیشنهادهای مفیدی که پشت آن قرار دارد، جدا کنیم.

  © konusarakogren.com

  3- Value criticism.

  3- برای انتقاد ارزش قائل شوید.

  The problem is that quite often, we only value praise. If we wish to improve and develop, we should be open to constructive criticism.

  مشکل اینجاست که ما اغلب فقط برای تحسین ارزش قائل هستیم. اگر می‌خواهیم بهتر شویم و پیشرفت کنیم، باید پذیرای انتقاد سازنده باشیم.

  © Shutterstock

  4- Don’t take it personally.

  4- آن را به خود نگیرید.

  This is often the biggest problem which occurs with regard to criticism. When people criticize us directly, we should feel they are criticizing an unillumined aspect of ourselves, not our real self.

  این اغلب بزرگ‌ترین مسئله‌ای است که در رابطه با انتقاد پیش می‌آید. وقتی افراد مستقیماً از ما انتقاد می‌کنند، باید این احساس را داشته باشیم که آنها در حال انتقاد کردن از یک جنبه تاریک ما هستند، نه خود واقعی‌ ما.

  © Adobe Stock

  5- Ignore false criticism.

  5- به انتقاد دروغین اعتنا نکنید.

  Sometimes we are criticized with no justification. This is a painful experience. But we can deal with it more easily than criticism which is justified.

  گاهی اوقات ما بدون هیچ دلیل موجهی مورد انتقاد قرار می‌گیریم. این یک تجربه دردناک است. اما می‌توانیم با آن راحت‌تر از انتقادی که موجه است، کنار بیاییم.

  One option is to remain aloof and ignore it completely. We should feel that false criticism is as insignificant as an ant trying to harm an elephant.

  یک گزینه، خود را درگیر نکردن و بی‌اعتنایی کامل به آن است. ما باید این احساس را داشته باشیم که انتقاد دروغین به اندازه مورچه‌ای که سعی در آسیب رساندن به یک فیل دارد، بی‌اهمیت است.

  © Getty Images

  6- Don’t respond immediately.

  6- بلافاصله پاسخ ندهید.

  It is best to wait a little before responding. If we respond with feelings of anger or injured pride, we will soon regret it.

  بهترین کار این است که قبل از پاسخ دادن، کمی صبر کنیم. اگر با احساس عصبانیت یا غرور جریحه‌دار شده پاسخ بدهیم، به زودی از آن پشیمان خواهیم شد.

  © Getty Images

  7- Smile.

  7- لبخند بزنید.

  Smiling, even a false smile, can helps us to relax more. It also creates a more positive vibration and eases the situation.

  لبخند زدن، حتی یک لبخند تصنعی، می‌تواند به ما کمک کند تا بیشتر آرامش پیدا کنیم. همچنین امواج مثبت‌تری را ایجاد می‌کند و وضعیت را آرام می‌کند.

  © Getty Images

  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Lifehack
  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

 • مجتمع فنی تهران