زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

22 common traits of rich people

22 ویژگی مشترک افراد پولدار


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: سبک زندگی, صفحه اصلی, کسب و کار, مطالب پیشنهادی
 • جمعه, 03 شهریور 1396
 • پولدارها
  QR Code For: 22 ویژگی مشترک افراد پولدار
  Getty Images
 • به اشتراک بگذارید:

 • Getting rich doesn’t happen by accident. There are some external factors that influence the process; however, the dos and don’ts in everyday life play a significant role.

  پولدار شدن بر حسب تصادف اتفاق نمی‌افتاد. عوامل خارجی‌ای هستند که بر این فرآیند تأثیر می‌گذارند اما بایدها و نبایدها در زندگی روزمره، نقش مهمی را ایفا می‌کند.

  Wealthy individuals have many things in common. Here are 20 of them.

  افراد ثروتمند چیزهای مشترک زیادی دارند. اینها 20 تا از آنهاست.

  پولدارها

  © Adobe Stock

  1- They set achievable and specific goals.

  1- آنها اهداف دست‌یافتنی و مشخصی را تعیین می‌کنند.

  2- They create to-do lists and review them daily.

  2- آنها لیست‌های‌ انجام کار ایجاد می‌کنند و آنها را هر روز بررسی می‌کنند.

  3- They take care of their bodies.

  3- آنها از بدن خود مراقبت می‌کنند.

  پولدارها

  © frompaintowellness.com

  4- They read daily and they love it.

  4- آنها هر روز مطالعه می‌کنند و عاشق آن هستند.

  5- They listen to audiobooks while commuting.

  5- آنها هنگام رفت و آمد به کتاب‌های صوتی گوش می‌دهند.

  6- They are the hardest workers in the room.

  6- آنها سخت‌کوش ترین افراد در اتاق هستند.

  پولدارها

  © Shutterstock

  7- They make family life a priority because a rich person knows best what money can and cannot buy.

  7- آنها زندگی خانوادگی را در اولویت قرار می‌دهند چرا که یک فرد پولدار بهتر از هر کسی می‌داند پول چه چیزی را می‌تواند بخرد و چه چیزی را نمی‌تواند.

  8- They respect their time and spend it wisely.

  8- آنها برای وقتشان احترام قائل هستند و آن را عاقلانه صرف می‌کنند.

  9- They surround themselves with like-minded people.

  9- آنها افراد همفکر را دور خود جمع می‌کنند.

  پولدارها

  © iStock

  10- They pay attention to their habits.

  10- آنها به عادت‌های خود توجه می‌کنند.

  11- They learn how the world of finances functions.

  11- آنها یاد می‌گیرند دنیای امور مالی چطور عمل می‌کند.

  12- They don’t believe in financial luck.

  12- آنها به شانس مالی اعتقاد ندارند.

  پولدارها

  © wallpaperscraft.com

  13- They don’t spend more than they earn.

  13- آنها بیش از آنچه در می‌آورند، خرج نمی‌کنند.

  14- They don’t watch TV because they know television is a huge time-sucker with almost no value added to your life.

  14- آنها تلویزیون تماشا نمی‌کنند چرا که می‌دانند تلویزیون، مکنده زمان بزرگی است که تقریباً هیچ ارزش افزوده‌ای را برای زندگی شما ندارد.

  15- They don’t give anyone responsibility for their lives.

  15- آنها مسئولیت زندگی‌شان را به گردن هیچ کس نمی‌اندازند.

  پولدارها

  © Shutterstock

  16- They don’t follow the flow.

  16- آنها دنباله‌روی جمع نیستند.

  17- They don’t miss opportunities.

  17- آنها فرصت‌ها را از دست نمی‌دهند.

  18- They don’t rely only on formal education.

  18- آنها صرفاً روی تحصیلات رسمی حساب نمی‌کنند.

  پولدارها

  © Adobe Stock

  19- They don’t let negative thoughts influence their actions.

  19- آنها اجازه نمی‌دهند افکار منفی بر اعمالشان تأثیر بگذارد.

  20- They don’t say yes all the time. 

  20- آنها همیشه بله نمی‌گویند.

  21- They don’t focus entirely on the money and want to change the world for better.

  21- آنها تماماً روی پول تمرکز نمی‌کنند و می‌خواهند جهان را در جهت مثبت تغییر دهند.

  22- They don’t give up.

  22- آنها تسلیم نمی‌شوند.

  پولدارها

  © Adobe Stock

  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Lifehack 
  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

 • مجتمع فنی تهران