زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

8 ways of thinking to become rich

8 طرز فکر برای پولدار شدن


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: سبک زندگی, صفحه اصلی, مطالب پیشنهادی
 • یکشنبه, 29 مرداد 1396
 • QR Code For: 8 طرز فکر برای پولدار شدن
  Getty Images
 • به اشتراک بگذارید:

 • 1- Believe you are worthy.

  1- باور داشته باشید که ارزشمند هستید.

  You need to believe that you genuinely have something to offer the world. You have a special gift that will help you become rich.

  شما باید باور داشته باشید که حقیقتاً چیزی برای ارائه به جهان دارید. شما استعدادی ویژه دارید که به شما کمک خواهد کرد پولدار شوید.

  Rich people don’t have a problem promoting themselves, their services, or their business. That is because they believe they are worthy. You need to think that too.

  افراد پولدار مشکلی با تبلیغ کردن خودشان، خدماتشان یا کسب و کارشان ندارند. این به این دلیل است که آنها باور دارند ارزشمند هستند. شما هم باید اینطوری فکر کنید.

  © Shutterstock

  2- Believe it’s possible.

  2- باور داشته باشید که ممکن است.

  How many times did you hear your parents say things like, “Money doesn’t grow on trees.” Many of us have been negatively programmed to think that money is scarce.

  چند بار شنیدید که والدین‌تان چیزهایی مثل «پول علف خرس نیست» را به زبان بیاورند؟ بسیاری از ما به طرزی منفی برنامه‌ریزی شده‌ایم تا فکر کنیم که پول کمیاب است.

  There is plenty of money out there for the taking. Anything is possible. But you need to believe that before it happens.

  مقدار زیادی پول برای به دست آوردن وجود دارد. هر چیزی ممکن است. اما شما باید این را پیش از اینکه اتفاق بیفتد، باور داشته باشید.

  © quotemaster.org

  3- Appreciate what you already have.

  3- قدر آنچه از قبل دارید را بدانید.

  The more you give appreciation to what you already have, the more likely it will be that you will be able to acquire more.

  هر چقدر بیشتر به خاطر آنچه از قبل دارید سپاسگزاری کنید، بیشتر احتمال خواهد داشت که بتوانید بیشتر به دست بیاورید.

  © Getty Images

  4- Be happy for rich people.

  4- برای افراد پولدار، خوشحال باشید.

  Sometimes people hear negative statements about rich people.

  گاهی اوقات افراد حرف‌هایی منفی در مورد افراد پولدار می‌شنوند.

  Realize that many rich people are very good human beings. Believe they deserve what they have. Bless them and say a “thank you” in advance for becoming rich yourself.

  درک کنید که بسیاری از افراد پولدار انسان‌های بسیار خوبی هستند. باور داشته باشید آنها لایق آنچه دارند، هستند. برای آنها دعای خیر کنید و پیشاپیش به خاطر پولدار شدن خودتان، بگویید «متشکرم».

  © Roscom Advertising

  5- Use affirmations or vision boards.

  5- از عبارات تأکیدی یا تابلوی آرزوها استفاده کنید.  

  Writing out positive statements (affirmations) and repeating them over and over in your mind helps re-program your brain.

  نوشتن عبارات مثبت (عبارات تأکیدی) و بارها تکرار کردن آنها در ذهن‌تان به شما کمک می‌کند مغزتان را مجدداً برنامه‌ریزی کنید.

  Vision boards are helpful too. Get a poster board and cut out words and photos of things you want. It could be a new car, a big house, a private jet, or a yacht.

  تابلوی آرزوها نیز مفید است. یک تابلوی پوستر بردارید و واژه‌ها و عکس‌های چیزهایی که می‌خواهید را ببُرید. می‌تواند یک ماشین جدید باشد، یک خانه بزرگ، یک جت شخصی یا یک قایق تفریحی.

  Whatever feels good and gets you excited is appropriate to put on the board. Use your affirmations and your vision board together for maximum results.

  هر چیزی که حس خوبی دارد و شما را هیجان‌زده می‌کند برای قرار دادن روی تابلو مناسب است. از عبارات تأکیدی خود و تابلوی آرزوهایتان با هم برای نتایج حداکثری استفاده کنید.

  © betterlifetraining.com

  6- Love money.

  6- عاشق پول باشید.

  The reason some people hate money is because they don’t have any money. That doesn’t mean that they really hate money. They just hate the lack of money.

  دلیل اینکه برخی افراد از پول متنفر هستند این است که هیچ پولی ندارند. این به این معنی نیست که آنها واقعاً از پول متنفر هستند. آنها فقط از کمبود پول متنفر هستند.

  The more that you put the positive vibrations of love towards the subject of money, the more you will acquire it.

  هر چقدر امواج مثبت بیشتری از عشق به موضوع پول بفرستید، بیشتر از آن به دست خواهید آورد.

  © 123rf

  7- Be happy paying your bills.

  7- از پرداخت کردن قبض‌هایتان خوشحال باشید.

  Be happy when you pay your bills. Because guess what? That means that you actually have the money to pay them!

  زمانی که قبض‌هایتان را پرداخت می‌کنید، خوشحال باشید. حدس بزنید چرا؟ این یعنی که شما در واقع پول پرداخت کردن آنها را دارید!

  If you weren’t paying them, that would mean you don’t have any money. So be grateful for having the money to pay out.

  اگر آنها را پرداخت نمی‌کردید، این به این معنی بود که شما هیچ پولی ندارید. پس به خاطرِ داشتن پول برای خرج کردن، سپاسگزار باشید.

  © techpp.com

  8- Commit to being rich.

  8- متعهد به پولدار بودن شوید.

  Finally, you just need to decide to be rich! Don’t take no for an answer!

  در آخر، شما فقط باید تصمیم بگیرید پولدار شوید! نه را به عنوان جواب قبول نکنید!

  Don’t give up! In order to accomplish anything in life, you need to be committed. You can’t treat “getting rich” as a hobby.

  تسلیم نشوید! برای رسیدن به هر چیزی در زندگی باید متعهد باشید. نمی‌توانید با «پولدار شدن» مثل یک سرگرمی رفتار کنید.

  © LinkedIn


  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Lifehack 
  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

 • مجتمع فنی تهران