زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

12 habits of confident people

12 عادت افراد با اعتماد به نفس


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: سبک زندگی, صفحه اصلی, مطالب پیشنهادی
 • سه شنبه, 24 مرداد 1396
 • ایمان به خویشتن self-belief
  QR Code For: 12 عادت افراد با اعتماد به نفس
  Shutterstock
 • به اشتراک بگذارید:

 • 1- They get their happiness from within.

  1- آنها شادی خود را از درون می‌گیرند.

  Happiness is a critical element of confidence, because in order to be confident in what you do, you have to be happy with who you are.

  شادی جزء حیاتی اعتماد به نفس است چرا که برای با اعتماد به نفس بودن در آنچه انجام می‌دهید باید از آنچه هستید، راضی باشید.

  2- They don’t pass judgment.

  2- آنها قضاوت نمی‌کنند.

  Confident people don’t pass judgment on others because they know that everyone has something to offer and they don’t need to take other people down a notch in order to feel better about themselves.

  افراد با اعتماد به نفس در مورد دیگران قضاوت نمی‌کنند چرا که می‌دانند که هر کسی چیزی برای ارائه دارد و آنها برای داشتن حس بهتری در مورد خودشان، نیاز ندارند دیگران را پایین بیاورند.

  © Pinterest

  3- They don’t say yes unless they really want to.

  3- آنها بله نمی‌گویند مگر اینکه واقعاً بخواهند.

  They say no with confidence because they know saying no to a new commitment means honoring their existing commitments and gives them the opportunity to fulfill them.

  آنها با اعتماد به نفس، نه می‌گویند چرا که می‌دانند نه گفتن به یک تعهد جدید به معنی احترام گذاشتن به تعهدات فعلی‌شان است و به آنها فرصت عمل کردن به آنها را می‌دهد.

  4- They listen more than they speak.

  4- آنها بیشتر از اینکه حرف بزنند، گوش می‌کنند.

  People with confidence listen more than they speak because they don’t feel as though they have anything to prove.

  افراد با اعتماد به نفس، بیشتر از اینکه حرف بزنند، گوش می‌کنند چرا که احساس نمی‌کنند که انگار چیزی برای ثابت کردن دارند.

  Confident people know that by listening and paying attention to others, they are much more likely to learn and grow.

  افراد با اعتماد به نفس می‌دانند که با گوش دادن و توجه کردن به دیگران، بیشتر احتمال دارد یاد بگیرند و رشد کنند.

  © Getty Images

  5- They speak with certainty.

  5- آنها با اطمینان صحبت می‌کنند.   

  Confident people speak assertively because they know that people won’t listen to them if they can’t deliver their ideas with conviction.

  افراد با اعتماد به نفس قاطعانه صحبت می‌کنند چرا که می‌دانند اگر نتوانند ایده‌هایشان را با اعتقاد راسخ ارائه کنند، مردم به آنها گوش نخواهند کرد.

  6- They seek out small victories.

  6- آنها به دنبال پیروزی‌های کوچک هستند.

  Confident people like to challenge themselves and compete, even when their efforts yield small victories.

  افراد با اعتماد به نفس دوست دارند خودشان را به چالش بکشند و رقابت کنند حتی زمانی که تلاش‌های آنها پیروزی‌های کوچک به همراه داشته باشد.

  © Shutterstock

  7- They exercise.

  7- آنها ورزش می‌کنند.

  Studies have shown that people who exercise regularly feel more competent socially, academically, and athletically.

  تحقیقات نشان داده است که افرادی که به طور منظم ورزش می‌کنند، احساس می‌کنند از نظر اجتماعی، تحصیلی و ورزشی، توانمندتر هستند.

  8- They don’t seek to attract attention.

  8- آنها به دنبال جلب توجه نیستند.

  Confident people know that being yourself is much more effective than trying to prove that you’re important.

  افراد با اعتماد به نفس می‌دانند اینکه خودتان باشید بسیار مؤثر‌تر از این است که تلاش کنید تا ثابت کنید که مهم هستید.

  © Shutterstock

  9- They aren’t afraid to be wrong.

  9- آنها از اشتباه کردن نمی‌ترسند.

  Confident people like putting their opinions out there because they learn a lot when they are wrong and other people learn from them when they’re right.

  افراد با اعتماد به نفس دوست دارند نظراتشان را مطرح کنند چرا که زمانی که در اشتباه هستند، چیزهای زیادی یاد می‌گیرند و زمانی که حق با آنهاست، دیگران از آنها یاد می‌گیرند.

  10- They stick their necks out.

  10- آنها ریسک می‌کنند.

  When confident people see an opportunity, they use it. Fear doesn’t hold them back because they know that if they never try, they will never succeed.

  زمانی که افراد با اعتماد به نفس فرصتی را می‌بینند، از آن استفاده می‌کنند. ترس مانع آنها نمی‌شود چرا که می‌دانند اگر هیچ‌ وقت سعی نکنند، هرگز موفق نخواهند شد.

  © Adobe Stock

  11- They celebrate other people’s success.

  11- آنها موفقیت دیگران را جشن می‌گیرند.

  Insecure people constantly doubt their abilities, and because of this, they criticize others in order to prove their worth.

  افراد بدون اعتماد به نفس دائماً به توانمندی‌های خود شک دارند و به همین خاطر از دیگران انتقاد می‌کنند تا ارزش خودشان را ثابت کنند.

  12- They aren’t afraid to ask for help.

  12- آنها از درخواست کمک کردن نمی‌ترسند.

  Confident people know that asking other people for help won’t make them seem weak or unintelligent.

  افراد با اعتماد به نفس می‌دانند که کمک خواستن از دیگران باعث نخواهد شد آنها ضعیف یا کم‌هوش به نظر برسند.

  They also know that learning from someone with more expertise is a great way to improve.

  آنها همچنین می‌دانند که یادگرفتن از فردی با مهارت بیشتر، راهی عالی برای بهتر شدن است.

  © iStock

  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Success
  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

 • مجتمع فنی تهران