زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

Useful tips for saying ‘no’ respectfully

توصیه‌هایی مفید برای مودبانه ’نه‘ گفتن


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: سبک زندگی, صفحه اصلی, مطالب پیشنهادی
 • پنج شنبه, 19 مرداد 1396
 • QR Code For: توصیه‌هایی مفید برای مودبانه ’نه‘ گفتن
  Adobe Stock
 • به اشتراک بگذارید:

 • Here are several tips for learning the gentle art of saying no:

  اینها چند توصیه برای یاد گرفتن هنر ظریف نه گفتن است:

  © Shutterstock

  – Value your time.

  – برای وقتتان ارزش قائل شوید.

  Know your commitments and understand how valuable your time is. Then, when someone asks you to dedicate some of your time to a new commitment, you’ll know that you cannot do it.

  مشغله‌هایتان را بدانید و درک کنید که وقتتان چقدر باارزش است. در این صورت، زمانی که کسی از شما می‌خواهد تا بخشی از وقتتان را به مشغله جدیدی اختصاص دهید، خواهید دانست که نمی‌توانید انجامش دهید.

  © Shutterstock

  – Know your priorities.

  – اولویت‌هایتان را بدانید.

  Even if you do have some extra time, is this new commitment really the way you want to spend that time?

  حتی اگر کمی وقت اضافه هم داشته باشید، آیا این مشغله جدید واقعاً همان شیوه‌ای است که می‌خواهید آن زمان را بگذرانید؟

  © Dreamstime

  – Practice saying no.

  – نه گفتن را تمرین کنید.

  Practice makes perfect. Saying “no” as often as you can is a great way to get better at it and more comfortable with saying the word.

  کار نیکو کردن از پر کردن است. گفتن «نه» هر چند باری که می‌توانید، روشی عالی برای بهتر شدن در آن و احساس راحتی بیشتر داشتن با گفتن این کلمه است.

  © Shutterstock

  – Don’t apologize.

  – عذرخواهی نکنید.

  A common way to start out is “I’m sorry but …” as people think that it sounds more polite. While politeness is important, apologizing just makes you sound weak.

  «متأسفم اما…» یکی از روش‌های رایج برای شروع کردن است چون مردم فکر می‌کنند که مودبانه‌تر به نظر می‌رسد. اگرچه مودب بودن مهم است، عذرخواهی فقط باعث می‌شود شما ضعیف به نظر برسید.

  © Shutterstock

  – Stop being too nice.

  – از بیش از حد مهربان بودن دست بردارید.

  It’s important to be polite, but saying yes all the time only hurts you. When you make it easy for people to grab your time (or money), they will continue to do it.

  مودب بودن مهم است اما همیشه بله گفتن، فقط به شما ضربه می‌زند. زمانی که گرفتن زمان (یا پولتان) را برای مردم آسان می‌کنید، آنها به انجام این کار ادامه خواهند داد.

  © theodysseyonline.com

  – Pre-empting.

  – پیشدستی کردن.

  It’s often much easier to pre-empt requests than to say “no” to them after the request has been made.

  پیشدستی کردن در مورد درخواست‌ها، اغلب بسیار آسان‌تر از «نه» گفتن به آنها بعد از مطرح شدن آن درخواست است.

  For example, if you know that requests are likely to be made in a meeting, just say to everyone as soon as you come into the meeting, “Look guys, my week is booked full with some urgent projects, and I won’t be able to take on any new requests.”

  برای مثال، اگر می‌دانید که احتمالاً درخواست‌هایی در یک جلسه مطرح خواهند شد، به محض اینکه وارد جلسه می‌شوید، صرفاً به همه بگویید: «ببینید بچه‌ها، هفته من کاملاً با چند پروژه فوری پر شده و قادر نخواهم بود هیچ درخواست جدیدی را قبول کنم.»

  © 123rf

  – Buy time.

  – زمان بخرید.

  Instead of providing an answer then and there, it’s often better to tell the person you’ll give their request some thought and get back to them.

  به جای بلافاصله جواب دادن، اغلب بهتر است که به آن شخص بگویید در مورد درخواستش فکر خواهید کرد و به آنها اطلاع خواهید داد.

  This will allow you to give it some consideration, and check your commitments and priorities.

  این کار به شما اجازه خواهد داد که آن را بررسی کنید و مشغله‌ها و اولویت‌هایتان را چک کنید.

  © Shutterstock

  – Maybe later.

  – شاید بعداً.

  If this is an option that you’d like to keep open, instead of shutting the door on the person, it’s often better to say, “This sounds like an interesting opportunity, but I don’t have the time at the moment. Perhaps you could check back with me later.”

  اگر گزینه‌ای هست که به جای دست رد زدن به سینه آن شخص، دوست دارید آن را باز نگه دارید، اغلب بهتر است بگویید: «فرصت جالبی به نظر می‌آید اما در حال حاضر وقت ندارم. شاید بتوانی بعداً با من چک کنی.»

  Next time, when they check back with you, you might have some free time on your hands.

  دفعه بعد، زمانی که با شما چک می‌کنند، ممکن است وقت آزاد در اختیار داشته باشید.

  © iStock


  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Lifehack 




  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

 • مجتمع فنی تهران