زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

Awesome benefits of solving crossword puzzles

فواید عالی حل کردن جدول


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: سبک زندگی, صفحه اصلی, مطالب پیشنهادی
 • یکشنبه, 08 مرداد 1396
 • QR Code For: فواید عالی حل کردن جدول
  Adobe Stock
 • به اشتراک بگذارید:

 • Here are some reasons that show why crossword puzzles are good for your mental health.

  اینها چند دلیلی است که نشان می‌دهد چرا جدول برای سلامت روان شما خوب است.

  © Adobe Stock

  They help avoid Alzheimer’s.

  به پیشگیری از آلزایمر کمک می‌کند.

  According to the Alzheimer’s Association, a daily dose of crossword puzzles is a significant way to keep the brain active and sharp.

  به گفته انجمن آلزایمر، دُز روزانه‌ جدول، روش مهمی برای فعال و هوشیار نگه داشتن مغز است.

  © 123rf

  They trigger bonding if solved in a group.

  در صورت حل کردن به صورت گروهی، باعث ایجاد الفت می‌شود.

  Solving puzzles in a group can strengthen social bonds.

  حل کردن جدول به صورت گروهی می‌تواند پیوند‌های اجتماعی را محکم‌تر کند.

  © Shutterstock

  They teach you new words.

  کلمه‌های جدیدی به شما یاد می‌دهد.

  Solving crossword puzzles is a great way to increase your vocabulary. Through crosswords, you are learning new words constantly.

  حل کردن جدول روشی عالی برای افزایش دایره لغات شماست. از طریق جدول، شما دائماً دارید کلمه‌های جدید یاد می‌گیرید.

  © Getty Images

  They engage you deeply.

  شما را عمیقاً درگیر می‌کند.

  When you are solving crossword puzzles, you tend to dig deeper into the problem at hand.

  زمانی که در حال حل کردن جدول هستید، تمایل دارید که عمیق‌تر در مورد مسئله موجود کند و کاو کنید.

  This means you are less focused on your own problems. It’s a great way to relax and forget your worries for a little while.

  این به این معنی است که کمتر روی مشکلات خودتان متمرکز هستید. این راهی عالی برای آرام شدن و فراموش کردن نگرانی‌های‌تان برای مدتی کوتاه است.

  © Adobe Stock

  They help you deal with your problems in life.

  به شما کمک می‌کند به مشکلات‌تان در زندگی بپردازید.

  Crossword puzzles are never quite easy to solve. You have to rack your brain in order to solve one.

  حل کردن جدول هیچ وقت بسیار ساده نیست. شما باید به مغز خود فشار بیاورید تا یکی را حل کنید.

  This racking of your brain can actually help you to deal with your troubles in life and solve problems, since you are practicing thinking clearly.

  این فشار آوردن به مغزتان در واقع می‌تواند به شما کمک کند تا به مشکلات‌تان در زندگی بپردازید و مسائل را حل کنید چرا که دارید منطقی فکر کردن را تمرین می‌کنید.

  If you can understand the pattern of a puzzle, you can easily understand the patterns of life!

  اگر شما بتوانید الگوهای یک پازل را درک کنید، به راحتی می‌توانید الگوهای زندگی را درک کنید!

  © Adobe Stock

  They offer a fun way to overcome boredom!

  راهی لذت‌بخش برای غلبه بر بی‌حوصلگی پیش پا می‌گذارد!

  If you are lonely, depressed, anxious, or bored, just open your newspaper and solve a crossword puzzle.

  اگر تنها، افسرده، مضطرب یا بی‌حوصله هستید، فقط روزنامه‌تان را باز کنید و یک جدول حل کنید.

  This will help you to relax, keep your mind engaged, and just have fun!

  این به شما کمک خواهد کرد تا آرام شوید، ذهن‌تان را درگیر کنید و فقط لذت ببرید!

  © Getty Images


  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Lifehack 
  تیم زبانگو 840 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code

 • مجتمع فنی تهران