زبانگو

سایت خبری

مطالب به فارسی و انگلیسی همزمان

سایت خبری زبانگو
زبانگو در موبایل Android APP دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 78152

Are you a people-pleaser?

آیا شما فردی هستید که می‌خواهد همه را راضی نگه دارد؟


 • بدون دیدگاه
 • دسته ها: سبک زندگی
 • سه شنبه, 02 خرداد 1396
 • QR Code For: آیا شما فردی هستید که می‌خواهد همه را راضی نگه دارد؟
  theodysseyonline.com
 • به اشتراک بگذارید:

 • If you do these 6 things often, others may take you as a people-pleaser:

  اگر اغلب این 6 کار را انجام می‌دهید، بقیه ممکن است شما را به عنوان فردی در نظر بگیرند که می‌خواهد همه را راضی نگه دارد:

  1- You never, ever say NO!

  1- شما هرگز «نه» نمی‌گویید.

  While it’s great to be helpful, remember that nodding your head in acquiescence once too often will only make others think of you as a brainless yes person.  

  اگرچه کمک‌رسان بودن عالی است، به خاطر داشته باشید که بیش از حد تکان دادن سرتان به نشانه رضایت، فقط باعث خواهد شد دیگران شما را یک فرد احمقِ بله ‌قربان‌ گو فرض کنند.

  © teletica.com

  2 You care a little too much about what others think or say.

  2- شما کمی بیش از حد به آنچه دیگران فکر می‌کنند یا می‌گویند، اهمیت می‌دهید.

  Not wanting to hurt others is an admirable sentiment, but don’t over-analyze everything to the point of stopping your own free will!

  عدم تمایل به رنجاندن دیگران، حس قابل ستایشی است اما هر چیزی را آنقدر تجزیه و تحلیل بیش از حد نکنید که مانع اختیار خودتان شود!

  © theodysseyonline.com

  3- You apologize. All the time.

  3- شما عذرخواهی می‌کنید. همیشه.

  Trying to defuse a potentially incendiary situation is great, but not at the cost of you turning into a doormat…

  سعی کردن برای آرام کردن وضعیتی که به طور بالقوه فتنه‌انگیز است، عالی است اما نه به قیمت تبدیل شدن شما به یک فرد تو‌سری‌خور…

  © startmarriageright.com

  4- You do not let go of people or relationships, even if they are toxic to you.

  4 شما افراد یا روابط را رها نمی‌کنید، حتی اگر آنها برای شما سمی باشند.

  Don’t be afraid to walk away – being with people who want to bring you down will bring you down eventually.

  از خود را کنار کشیدن نترسید – بودن با افرادی که می‌خواهند شما را پایین بکشند، بالاخره شما را پایین خواهد کشید.

  © shutterstock.com

  5- You let other people take advantage of you. Willingly.

  5 شما به دیگران اجازه می‌دهید از شما سوء استفاده کنند. با کمال میل.

  Stand up for your rights and make sure that you don’t get involved in anything that you feel is the wrong road for you…

  از حقوقتان دفاع کنید و مطمئن شوید که درگیر چیزی نمی‌شوید که احساس می‌کنید مسیر اشتباهی برای شماست…

  © blogs.psychcentral.com

  6- There is no “me-time” in your life…

  6 هیچ «زمان مختص به خودتان» در زندگی‌تان وجود ندارد…

  Being kind to others is awesome, but be kind to yourself too. You deserve the good things in life as much as the other person so remember to make yourself a priority as well…

  مهربان بودن با دیگران، عالی است اما با خودتان هم مهربان باشید. شما به اندازه افراد دیگر، لیاقت چیزهای خوب در زندگی را دارید بنابراین به خاطر داشته باشید که خودتان را هم در اولویت قرار دهید…

  © dimitri.co.uk

  ترجمه از انگلیسی به فارسی توسط: تیم زبانگو

  Translated from English to Persian by: Zabangu Team 

  Source: Lifehack
  تیم زبانگو 808 ارسال

  زبانگو اولین سایت خبری در ایران است که در آن می‌توانید مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و جهان را همزمان به زبان‌های فارسی و انگلیسی بخوانید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  *

  code